Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Idéprogram speglar det som händer

Månggifte, fri invandring, arvsrätten och skolplikten är de förslag som diskuterats av kvällstidningar och övrig media. Jag håller med om att dessa förslag är radikala. Inte minst om de skulle presenterats som propositioner i riksdagen eller som förslag till beslut att genomföra i något som helst forum.

Vad Centerpartiet gör är ett idéprogram. Ett program som ska visa de principer som partiet ska vägledas av. Det är inte en valplattform. Det förslag som nu ligger är inte ens ett förslag till stämman (det beslutande organet) utan ett förslag till partistyrelsen som sedan lämnar ett förslag till stämman. Stämman gör sedan de förändringar man så önskar.

Innan jag fortsätter artikeln vill jag påpeka att jag inte skulle rösta för varken månggifte eller avveckla skolplikten eller för den delen arvsrätten. Jag anser att det idéprogram som stämman till slut ska anta måste ha mycket mer socialt perspektiv och mycket mindre av marknadsliberalism. Men jag frågar mig vad är dessa skrivningar uttryck för?

I förslaget till idéprogram står det följande ”Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar,”. Man kan konstatera att denna mening har skapat fler rubriker än att jag tror författarna skulle kunna trott. Vad är det då man vill ha sagt? Är det att gå till riksdagen och begära legalisering av månggifte?

Vad jag tror skribenterna försöker visa är att politiker inte ska lägga sig i människors privatliv mer än nödvändigt. Att människor är bäst lämpade själva att avgöra vem man ska älska eller vad man ska göra med sina tillgångar. För att göra en jämförelse så har Social-demokraterna under en herrans massa år skrivit i sitt partiprogram att kungahuset ska avvecklas utan att för den skull göra slag i saken, trots att man haft möjligheten.

När det gäller skolplikten är det min tolkning att programgruppen vill visa att det inte är det faktum att barn är tvungna att gå nio år i skolan som gör att de går ut med de kunskaper de behöver för att klara sig i livet. Det är inte åren i skolan som är avgörande utan vilka kunskaper man fått. Att sedan gruppen gick för långt och avvecklade skolplikten är något stämman, med all sannolikhet, kommer att korrigera.

Den fria invandringen då? Den måste väl jag ändå inse att den inte fungerar eller? Faktum är att jag tycker denna text är en av de bästa i förslaget. Så här säger förslaget ”Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik.

För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring. Så länge det finns länder som kränker mänskliga fri- och rättigheter är öppna gränser, och människors möjlighet att fly, det enda sättet att erbjuda alla människor ett skydd för sina grundläggande rättigheter. En viktig del av människans frihet är att kunna välja var man vill bo och leva. Därför bör inte heller nationsgränser utgöra ett hinder mot denna frihet.”

Som jag tolkar denna text slår den fast vår syn på människor, globalisering och friheten att få välja och ta ansvar för sitt liv. För mig är detta en fundamental del av mitt politiska engagemang. Något som jag skulle stå för varje dag, varje timme, varje vaket ögonblick. Jag kommer be stämman att inte ta detta ifrån mig.

Betyder det att jag tycker att Sverige i morgon dag ska öppna sina gränser, ta bort tullen och införa helt fri invandring? Naturligtvis inte! Men om ingen strävar efter en globaliserad värld, om ingen arbetar för mänskliga rättigheter eller ens funderar på nationsgränserna hur ska det någonsin få bli ens i närheten av verklighet?

Är det någon som trodde på globaliseringens effekter för 20 år sedan? Var det någon som såg hur internet skulle påverka våra liv och världens utveckling? För ett par år sedan var det någon som kunde förutse Libyens befrielse?

Saker och ting händer för att människor ser till att det händer. Det är det mitt idéprogram ska återspegla. Värderingar, principer som medmänsklighet, frihet och decentralisering av makt till folket.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel