Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Så kan valsystemet bli mer rättssäkert

Det svenska valsystemet är inte rättssäkert, anser Folkpartiet.
Med anledning av bland annat omvalet i Örebro presenterar partiet i 15 punkter som ska förbättra valsystemet.

Annons
Folkpartiet anser att det svenska valsystemet behöver förbättras på flera sätt.

Folkpartiets starke man i Örebro, Staffan Werme, presenterade sju egna punkter på DN Debatt i går.

I dag presenterar Folkpartiet rapporten ”Demokrati har begärts och ska verkställas”.

Här är partiets 15 punkter för ett säkrare valsystem.

1. Värna människors rätt att rösta – inför ”Lex Halmstad”. När medborgare har

röstat i laga ordning och i föreskriven tid bör huvudalternativet enligt lagen vara att

deras röster alltid ska räknas. Myndigheters misstag i hanteringen ska normalt inte

kunna hindra en röst från att räknas, så länge valhemligheten kan garanteras.

2. Skärp förbudet mot kampanjaktiviteter i anslutning till röstningslokaler.Partiaktivister ska inte kunna följa enskilda väljare fram till valbåset och förse dem

med röstsedlar för att få dem att rösta ”rätt”. Vallokalen och dess närmaste omgivning

ska vara en zon som är fredad från propaganda.

3. Att ta emot röster är inget ensamjobb. Förtidsröstning ska inte få ske i lokaler som

bara bemannas av en enda person. Det är en rättssäkerhetsfråga att all röstmottagning

ska ske i andras åsyn.

4. Förbättra röstsäkerheten. Ställ tydligare krav på att såväl ordinarie vallokaler som

förtidsröstningslokaler är rätt bemannade och att personalen har adekvat utbildning.

5. Se över straffbestämmelserna om röstfusk. Brottsbalkens straffregler om otillbörligt

verkande vid röstning, tagande av otillbörlig belöning vid röstning och brott mot

rösthemlighet behöver utvärderas. Skillnaden i straffskalorna för de olika brotten bör

prövas särskilt.

6. Höj kraven vid budröstning. Att nästan 6 procent av budrösterna i Göteborgs

kommun visade sig vara felaktigt godkända tyder på ett systemfel. Reglerna om

budröstning behöver förtydligas och utbildningen till röstmottagare förbättras.

Överväg möjligheten till auktorisationskrav på den som tjänstgör som bud för någon

utanför den egna familjen.

7. Ändra Valprövningsnämndens sammansättning. Riksdagsledamöter ska inte pröva

frågor om omval. Valprövningsnämnden bör helt bestå av lagfarna domare.

8. Felsäkra röstlängderna. Ge Valmyndigheten i uppdrag att se över utformningen av

röstlängder, så att risken för felaktiga markeringar minimeras. I det uppdraget bör

också ingå att överväga papperslösa alternativ.

9. Förtydliga kravet på identifiering. Ge Valmyndigheten i uppdrag att förtydliga med

vilka metoder, förutom giltiga legitimationer, som en individs identitet ska anses styrkt

i valsammanhang. Det skulle kunna främja en mer likartad bedömning i enskilda fall

och stärka den enskildes möjlighet att rösta genom att ange ett antal gångbara metoder.

10. Fler valsedlar i vallokalen. Reglerna för valsedlar bör moderniseras. Valnämnden

bör ansvara för att valsedlar för fler registrerade partier än i dag finns tillgängliga i

vallokalerna.

11. Lägg ut personvalsedlar. Om partiet bara anmält en kandidatlista i valkretsen bör

valnämnden också vara skyldig att tillhandahålla valsedlar med kandidatlistan, inte

bara en tom valsedel där bara partinamnet står.

12. Ge plats för partisymboler på valsedlarna. Ett förekommande problem är att

aktivister medvetet blandar in sitt partis valsedlar bland valsedlar som tillhör ett större

parti med liknande namn. För att göra det lättare för väljaren att skilja på valsedlarna

bör partierna ha rätt att förse sina valsedlar med partiets logotyp intill partinamnet.

13. Lär av andra länders erfarenheter med en enda valsedel. I många länder används

en enda valsedel där väljaren markerar sitt val bland samtliga registrerade

partibeteckningar. För- och nackdelarna med ett sådant system bör analyseras.

14. Valhemligheten ska gälla också för synskadade. Gör en försöksverksamhet för att

ge personer med funktionsnedsättning, som t.ex. synskadade, större möjlighet att

personrösta med bibehållen valhemlighet.

15. Förbättra proportionaliteten i kommunval. Slopa kravet på att kommuner ska vara

indelade i valkretsar, alternativt reservera detta krav för de allra största kommunerna.

I kommuner med flera valkretsar ska det införas utjämningsmandat för att göra

mandatfördelningen mer proportionell. Då får ett marginellt utslag i en valkrets inte

samma betydelse för den totala mandatfördelningen.

Mer läsning

Annons