Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två av bröllopstalen

Två av talen från kronprinsessbröllopet. Från Ärkebiskopen och Olle Westling.

Annons

Olle Westlings tal till Kronprinsessparet

Eders Majestäter,

Eders Kejserliga Höghet,

Eders kungliga Högheter

Kära Brudpar,

Det är underbart att se Er båda, Victoria och Daniel, stråla av lycka i dag - denna stora dag.

Det är en stor dag för oss alla som har förmånen att vara tillsammans med Er men för er är det en av livets absoluta höjdpunkter - när Ni nu blivit man och hustru.

Ert äktenskap är inte bara en familjeangelägenhet utan något som berör hela svenska folket.

Den värme och glädje som idag strömmar emot Er från när och fjärran är en underbar bekräftelse på uppskattning.

Att Ni träffats och fattat tycke för varandra betraktar många som en saga. Mannen av folket som får landets Kronprinsessa. Ja, visst kan det uppfattas som en saga - men jag tror att det inte är en tillfällighet att detta inträffar just i Sverige där Konungen har tagit ett valspråk, som lyder "För Sverige i tiden".

Daniel,

Du vår käre son, har alltid varit en person som Din Mor, syster och jag varit mycket stolta över. Du har alltid valt att gå Din egen väg och det har du gjort med den äran, vare sig det gäller yrkesval, vänner eller fritidsaktiviteter. Visserligen blev du inte något hockeyproffs men vi är stolta över dig ändå!

Istället har vi med beundran kunnat se att Du byggt upp framgångsrika företag — som förenar det Du brinner för — hälsa och människors utveckling.

Vi blev väldigt glada den dag Du berättade att du träffat en flicka Du ville ta med Dig hem för att presentera för oss. Att det var just den flickan hade vi inte riktigt räknat med!

Men efter att ha träffat Dig, kära Victoria, och upplevt den värme, som Du utstrålar och den öppenhet Du visar alla i vår familj - ja inte bara i vår familj, jag minns en dag i lingonskogen i Ockelbo, hur du hälsade på alla människor som kom i din väg och utstrålade en underbar värme. Då förstod vi varför vår Daniel hade fallit för Dig. Han hade väntat och valt med stor omsorg, det stod helt klart. Han hade åter gått en egen väg.

Att livet inte är en dans på rosor har Du, Daniel, fått lära den svåra vägen. Som 16- åring fick Du klart för dig hur viktig hälsan är: Du skulle behöva genomgå en njurtransplantation - och ändå behöll Din positiva livssyn och framtidstro. Din värme, livsglädje och energi är viktiga egenskaper, som jag hoppas Du skall behålla livet igenom.

Kära Victoria och Daniel,

Det stora och viktiga arbete Ni har framför Er klarar Ni bäst genom att hjälpas åt. Att tala med varandra, stötta varandra och att vara ett team, är den väg som håller bäst i längden. Det har Ewa och jag goda erfarenheter av och vi delar gärna med oss av det vi kan.

Som föräldrar till dig Daniel vet mor och jag att Du i Victoria kommer att få en kärleksfull, varm och godhjärtad hustru.

Jag avstår från andra råd om hur man håller kärleken vid liv. Ni har redan bevisat att Ni vet hur man gör. Samspelet emellan Er är exceptionellt. Ingen som möter Er kan undgå att märka den starka kärlek och innerliga respekt som ni hyser för varandra - Era känslor smittar utan tvekan av sig på omgivningen.

Inte enbart Kronprinsessan utan Kungen, Drottningen och hela Kungafamiljen har tagit emot oss med stor vänlighet, något som jag vill tacka Er varmt för.

Det faller på min lott - och det är en stor ära - att tacka för den gästfrihet som Vi alla — här i kväll fått del av. Vårt värdpar har med personlig värme och generositet bjudit oss på en festkväll, som inte är slut på länge och som alltid kommer att stanna i vårt minne. Men för det som vi hitintills har bjudits i form av mat och dryck säger jag, å mina och alla gästers vägnar ett ödmjukt och innerligt tack!

Låt mig avsluta med att än en gång utbringa ett Leve och höja en skål för dagens huvudpersoner, Brudparet!

Ett fyrfaldigt leve för Brudparet, det leve: hurra...

Skål!!

Ärkebiskopens tal till Kronprinsessparet vid vigseln

För att livet ska bli gott måste man få ta ansvar och få påverka.

Vi unnar varandra att reda oss i livet och råda över våra liv.

Er situation, kronprinsessan Victoria och prins Daniel (nu blev det sagt, för första gången), är både unik och delad. Ni går in i uppgifter som ni inte kan välja bort — men som ni kan påverka. En av er har haft många år på sig att förbereda och leva detta liv — en av er bara några få. Ni kommer inte att rå er helt själva — men ni kommer att reda er, om ni har kvar fokus på andra än er själva, på sammanhangen, på samhället, familjen och framtiden. "Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag."

Vi unnar varandra att behövas och vara till nytta.

Nyttighet har flera led. Varje människa måste tänka i flera led. Vad blir följden av det valet eller det valet? Vad kan jag klara — och vad bör jag göra fastän jag undrar om jag klarar det? Ingen av oss är oumbärlig, inte heller kronprinsessor eller prinsar. Ändå behövs vi. Alla kan vi ifrågasättas, inte minst offentliga personer. Det kostar inget att kritisera, inte ens att vara elak. Ändå ska vi alla försöka bidra positivt med våra gåvor.

Er nyttighet i de stora sammanhangen blir kanske tydligast när ni kan stå för viktiga värden som hotas, som tacksamhet, som samhörighet vid kriser och förluster, som hoppfullhet i orostider, som upprördhet över och engagemang mot brott mot mänskliga rättigheter. Er betydelse för samhällslojalitet och samhällsgemenskap med fritt rum för verkligt vital demokrati och debatt kan vara stor.

Samtidigt kan ni lätt reduceras till stämningsförhöjare och minsta-gemensamma-nämnare-personer. Det kan komma att förväntas så mycket av er, som inte i grunden känns viktigt för er. Måtte ni då kunna behålla er nyfikenhet och förväntansfullhet!

Så är ni nu man och hustru. Privat har ni upprättat en frizon som nu är bekräftad så offentligt det bara går. I vigseln slås en bro mellan det mest personliga och det gemensamma. "Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." Alla vi, över världen, som nu följer er vigsel, som har bett för er och kommer att be för och tänka på er, vi har också ansvar för att bistå er och hjälpa er att hålla ihop — precis som vid alla bröllop vi varit och är med vid!

I familjen kan sådan öppenhet och ömsesidighet få rum, som offentlighet och prestationsliv aldrig kan rymma. Här har ni varann, för att ni älskar varann och vill ha denna samhörighet som pålitlig och oföränderlig utgångspunkt för era liv. Mot varandra behöver ni inte vara duktiga — men ni behöver ha blicken på varandra. "Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter."

Vi unnar varandra att bäras och ta emot hjälp.

Oberoende, självbestämmande och frihet är viktiga begrepp. Ingen ska behöva krypa, ingen ska behöva vara underdånig. Det är svårt att stå i tacksamhetsskuld.

Det är otryggt att vara i underläge om man inte kan lita på den andra. I storsamhället och offentligheten är det ofta verkligheten. I den nära relationen, när den är som vi önskar, är det på ett annat sätt. Vi mår väl av ett ömsesidigt, tryggt, kärleksfullt beroende. Det har ni gått in i. Må er frizon få behållas fri, fridlyst, men ändå välkomnande för dem ni vill ha allra närmast!

Och ett liv kan bli långt. Den som är stark kan bli svag, den som föds svag blir stark. Det får ni förvalta i er familj. Den som är trygg törs bli buren!

I en nära och förtroendefull relation kan man både be tillsammans och var för sig. Ta vara på den kraften!

"Kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud." Genom kärleken manifesteras Gud. Enligt vår tro också för dem som inte tror sig känna Gud!

Vi unnar varandra att komma tillbaka fastän vi misslyckas

Jag tror inte någon människa lever upp till vad hon eller han skulle vilja leva upp till. Vi kommer alla till korta. De utomordentliga etiska principerna om att älska sin nästa som sig själv och att göra det mot andra som man vill att de ska göra mot en själv, är vackra men svåra. Ibland blir självföraktet övermäktigt när man ser alla sina tillkortakommanden.

Ni har gift er. Ni har kommit så nära varandra att ni vet att kärleken är ömsesidig och rymmer ömsesidig förlåtelse. Då finns det utrymme också för misslyckanden och svaghet!

Ni har inte gjort er förtjänta av livet. Ingen har det. Det ges oss. Luften, universums existens och någorlunda balans, minnen och förhoppningar. Det ges av Gud som vill oss väl. Kärlekens Gud. Genom det Jesus gjort för oss, vet vi att Gud förlåter och unnar oss att leva och komma tillbaka, fastän vi misslyckas!

Vi unnar varandra att reda oss i livet och råda över våra liv. Vi unnar varandra att behövas och vara till nytta. Vi unnar varandra att bäras och ta emot hjälp. Vi unnar varandra att komma tillbaka fastän vi misslyckas. Vi unnar er det!

"Måtte [Fadern] i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom."

Mer läsning

Annons