Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bara grenar kvar av granar när Varbergaskogen förvaltas

Annons
Bild från Varbergaskogen när arbetet hade inletts.

Varbergaskogen. Naturskyddsområde som försvann?

Skogsmaskinerna har lämnat skogen men resultatet är sönderkörd mark och mycket ris ligger kvar. Med så mycket ris på marken så kan man inte ens ta sig fram där. Varför ligger riset kvar?

Man har helt skövlat en del av skogen, medan man i en annan del (mot Björkhaga och Mellringe) inte gjort någonting. Granarna har man tagit bort till nästan 100 procent medan 20 m höga tallar står kvar. Inget som skyddar mot den stundtals hårda västliga vinden. Tallarna har redan tidigare fått böjda toppar.

Alla fåglar har flytt för det finns inget ställe kvar för matning och inget som de kan bo eller gömma sig i. All lägre växtlighet är borta. Lekplatser här och där skall det bli. Det verkar som om naturskyddsområdet försvann med ett enkelt pennstreck.

”Missnöjd”

Örebro

Tyvärr ser vi i dag att granarna i Örebro for illa av sommarens extrema torka, och många av dem dog.

Svar direkt

Bäste Örebroare!

De åtgärder vi genomför i Varbergaskogen syftar till att öka de sociala värdena, alltså att främja rekreation, umgänge, lek med mera. Ett led i detta är att skapa en mjukare övergång mellan skogsmark och parkmark, helt i enlighet med den skötselplan som finns för reservatet. Tvärtemot vad många kanske tror behöver även reservat skötas om, och Örebro kommun har utarbetade skötselplaner för samtliga reservat. 

Medan åtgärderna pågår kommer dock området att uppfattas som stökigt, vilket är beklagligt men ofrånkomligt. När vi är färdiga kommer området istället att uppfattas som ljusare, öppnare och mer välkomnande för alla medborgare –  även för den som är mindre van vid att vistas i skogen. En del av riset kommer dock att lämnas kvar i syfte att förmultna och bli till jord.

Tyvärr ser vi i dag att granarna i Örebro for illa av sommarens extrema torka, och många av dem dog. Då det är mycket folk som rör sig Varbergaskogen har vi behövt ta bort träd som på grund av detta kan utgöra säkerhetsrisker.

Caroline Löfmarck

Skogsförvaltare, Natur och parkenheten Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons