Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Döm till gemensam vårdnad

Annons

Enligt Föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Tvärtemot detta tenderar dagens regler att skärpa konflikterna mellan föräldrar, på grund av att båda parter måste strida för att bevisa att just den är mest lämpad till ensam vårdnad. Samtidigt ska den andra parten smutskastas, för att bevisa dennes olämplighet som vårdnadshavare.

Man kan ju bara spekulera i hur dessa strider avspeglas i hemmen och vad barnet måste stå ut med. Barn är alltid lojala mot båda föräldrarna, det ställer barnet i en mycket svår situation. Vid dessa strider är det alltid barnet som går ut som förlorare. Gamla oförrätter och groll kommer att stå i centrum i stället för att båda parterna arbetar mot ett gemensamt mål, att barnet ska ha det bra. Vårdnadstvister bottnar inte sällan i pengar och makt, detta under förespegling att det handlar om barnets bästa.

Lagstiftningen vi har i dag blir konfliktdrivande, eftersom ”samarbetssvårigheter” lönar sig, exempelvis genom att skapa konflikt vid en separation kan ena parten få enskild vårdnad. Samarbete är omöjligt om ena parten satt i system att sabotera allt, enbart för att vinna målet. Detta är väldigt egoistiskt och påminner om gamla tider när föräldrar trodde sig ha äganderätt till barnet.

Var det så lagstiftarna hade tänkt sig lagen? Att barnet ska berövas en förälder? I stället borde fokus ligga på en helt annan nivå: att barnet ska ha två närvarande och aktiva föräldrar, det tjänar alla parter på.

Domstolarna borde döma uteslutande gemensam vårdnad om det inte föreligger problematik av annan natur, till exempel alkohol- eller drogmissbruk. Föräldrarna borde reflektera över att de har älskat varandra så pass länge att de hann avla ett barn, det förpliktar.

Örebro

”Syrran”

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons