Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre älgar är bra för Sverige

Annons
Älgen är ifrågasatt och omdebbaterad.

Replik på debattartikeln från Pierre Andersson, Jägareförbundet i Örebro län i NA söndagen den 18 november.

Det är logiskt att jägare vill ha mycket älg och annat klövvilt medan skogsägaren vill ha måttligt antal av nämnda djur i markerna för att minimera betesskador på skogen. Jag förstår att det kan kännas svårt som jägare att Skogsstyrelsen inser att betestrycket på många skogar är för stort och gör skogsägaren till viljes. Det kan inte vara acceptabelt att när man har planterat ett avverkat område med tall, att betesskadorna ibland är upp emot 50 procent och en kostsam omplantering måste göras.

Insändarskribenten skriver att markägarna har planterat med fel trädslag, gran i stället för tall. Orsaken till det är att betestrycket är för stort på tallen då älgen föredrar tall framför gran och därmed oacceptabla betesskador på tallen.

Insändaren kritiserar Skogsstyrelsen för att gå skogsföretagens, sågverkens och massaindustrins ärende, men de går Sveriges ärende genom att skapa balans mellan skogens olika intressenter. Det är viktigt, inte minst för klimatet och landets ekonomi, att skogens tillväxt är god med mesta möjliga konsumtion av koldioxid. En stor del av exporten består av skogsprodukter och bidrar med ansenliga belopp till statskassan. Jag uppfattar debattartikeln som en tydlig intresseinlaga.

Göran Essén

Glanshammar

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons