Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt staten bekosta nybygge

Annons

I juni ska kommunfullmäktige ta ställning till om järnvägen genom Örebro ska grävas ned i en tunnel alternativt byggas på bro eller finnas kvar i dagens ytläge. På kommunens hemsida hittar jag info om detta.

Av informationen framgår att 1. Ytläge skulle kosta cirka 500 miljoner. 2. Bro skulle kosta ”ungefär 2 miljarder” 3. Nedgrävd järnväg i tunnel ”uppskattas till omkring 4 miljarder”.

Alla kostnader är ungefärliga och avser bara järnvägens utbyggnad, inte gator, tunnlar, passager, parker och torg i staden. Oavsett vilket alternativ som väljs så innebär projektet en stor kostnad för kommunen. För alternativen bro och tunnel skulle kommunen få stå för merparten av kostnaderna. För alternativet ytläge skulle den statliga finansieringsdelen förmodligen utgöra en större andel av projektet.

Utan att ha studerat detaljer i kalkylunderlag med mera så vågar jag anta att tunnelbyggets kostnader eventuellt kommer att överskridas avsevärt (jämför tunnelbygget i Hallandsåsen).

Bygg järnvägen i ytläget och låt staten stå för merparten av denna kostnad. Vi behöver skattebetalarnas pengar i förskola, skola och äldreomsorgen. Ett humant samhälle prioriterar barnen och framtiden. Ett humant samhälle anses vara det samhälle som tar hand om våra äldre på ett värdigt sätt. Det behövs fler anställda i vården. Fler förskollärare i förskolan och färre barn i grupperna på förskolan. Det kostar många skattekronor.

Slutligen vill jag uppmana alla örebroare att ta ställning i denna fråga. Ge Din mening till känna till politikerna så de fattar rätt beslut i juni i kommunfullmäktige.

Örebro

Owe Nordström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons