Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Integration för Örebro i balans

Nya Moderaterna presenterade i veckan sin budget för Örebro kommun 2017 – en budget med fokus på ­integration och att få en ekonomi i balans. Vi ser ­stora ekonomiska utmaningar i framtiden när allt färre kommer att behöva försörja allt fler. Detta kräver en nogsam planering av örebroarnas skattepengar. ​För att Örebro kommun ska klara av att leverera välfärd till medborgarna behöver nyanlända komma in i arbetslivet så snabbt som möjligt. I dag tar detta allt för lång tid och vi ser en ­outnyttjad resurs i den arbetslöshet på 22 procent som vi har bland utrikes födda i Örebro. Vi behöver ta tillvara på den enorma resurs som finns bland våra nya invånare och sluta låsa fast människor i arbetslöshet och bidragsberoende. Lyckas vi med att hjälpa människor att komma i egen försörjning bidrar vi till att skapa egenmakt, avlasta de sociala systemen och öka skatteintäkterna till kommunen.Nyckeln till arbete är integration. Därför behöver vi bli bättre på att ge nyanlända rätt förutsättningar för att bli en del av samhället. Vi vill ge nyanlända en ­ärlig och ordentlig chans att lära sig språket och förstå det svenska samhället. Nya ­Moderaterna öronmärker där­för 25 miljoner kronor i vår budget till riktade integrationssatsningar. Vi vill införa SamFI, samhällskunskap för nyanlända, som en del av SFI-­undervisningen i Örebro. Utbildningen ska bland annat ge nyanlända kunskap om Sveriges statsskick, lag och rätt, hur samhället är uppbyggt och vilka skyldigheter man som invånare i Sverige har. Undervisningen ska även innehålla information om svensk historia och svenska traditioner. Språket är nyckeln till en lyckad integration. Vi vill därför se en tydligare uppföljning av SFI-undervisningen med fokus på hur många nyanlända som blir godkända, går till annan ­utbildning eller kommer i arbete. Nya Moderaternas ambition är att Örebro ska ha landets bästa SFI. Skolan har en viktig roll i att främja integrationen av nyanlända barn och ungdomar. I skolan möter de det svenska samhället, lär sig språket och kommer i kontakt med jämnåriga vänner med en annan bakgrund. Här läggs grunden för en framgångsrik integration som ger elever förutsättningar för att komma i egen försörjning som vuxna.Det ställer stora krav på skolorna att möta elever med ett annat modersmål än svenska på ett pedagogiskt sätt. Vi vill därför vidareutbilda lärare och pedagoger i svenska som andraspråk.Verklig integration sker i mötet mellan befintliga och nya svenskar. Vi tror på att främja de goda krafterna i civilsamhället och vill ­inrätta en särskilt integrationsfond. Privatpersoner, grupper och föreningar ska kunna ansöka om medel ur fonden till specifika integrationsprojekt eller aktiviteter. Vi vill även att kommunen, via Servicecenter, ­samordnar volontärinsatser så att de kan komma fler ­nyanlända till del. Servicecenter ska tillhandahålla ­information om planerade aktiviteter, förmedla kontakten mellan intresserade nyanlända och volontärer och på andra sätt bistå i utformning och förverkligande av integrationsinsatserna. Det ska vara enkelt för örebroarna att engagera sig.Alltför länge har utan­förskapet i Örebro tillåtits öka. Det är hög tid att bryta trenden. Örebro behöver en ny integrationspolitik. Anders Åhrlin (M)Maria Haglund (M)Oppositionsråd i Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel