Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jag känner mig snuvad på omställningskonfekten

Det gröna teknikskiftet som pågår med ökande fossilfri energiproduktion har inget med omställning av samhället att göra! Det industriella flödet av varor och tjänster i allt häftigare tempo och konkurrens om jordens resurser påskyndas ytterligare nu när vi kan skapa så kallad grön tillväxt med hållbar energi som grund.

När vi ska och måste börjar bygga En Ny Kultur – som inte sågar i den gren vi sitter på.

Inte heller har de tusentals nya tjänsterna som hållbarhetsstrateger i kommuner, statliga myndigheter och företag så mycket med omställning att göra. Mer med att skapa trovärdighet för hållbar produktion för fortsatt ökad konsumtion.

Något frustrerande när världen, livet på jorden väntar på en förändring som tar oss upp ur de allt djupare industriella, ekonomiskt materiella hjulspåren. När vi ska och måste börjar bygga En Ny Kultur – som inte sågar i den gren vi sitter på.

Vad menar jag med dessa rader och påståenden.? Vad är det för konfekt jag anser mig snuvad på? Ska försöka förklara och analysera det som sker och inte sker beträffande detta med omställning till ett hållbarare uthålligt framtidssamhälle. Ett samhälle där visioner, idéer och gemensam förståelse för nya sätt att leva måste diskuteras öppet och frimodigt för att kunna förverkligas. Det som nu pågår är att i den ekonomiskt materiella samhällsstrukturen försöka implementera hållbarhetsbegreppet utan att rubba tillväxten som drivkraft för samhällsutveckling. Begreppet, Hållbar tillväxt, har myntats och ligger nu till grund för det man ser som en väg att förändra avtrycken på klimat och miljöproblemen i världen. Det är ingen omställning tyvärr, bara en anpassning till ett nytt energiteknikskifte.

Expandera, konkurrera om jordens resurser bygga ut vår välfärd till? Till vad kan vi inte riktigt föreställa oss bara ana och fantisera om.

Omställning är någonting annat. Men det är förståeligt att det med mer fossilfri energi är väldigt lockande att se det som en väg mot ett hållbart samhälle. Vi luras lätt in i föreställningen att fasar vi bara ut olja, kol, naturgas, atomkraft, småskalig vedeldning genom att byta ut allt det som vi hittills byggt vårt samhälle på i snart tvåhundra år så kan vi fortsätta som vanligt. Expandera, konkurrera om jordens resurser bygga ut vår välfärd till.? Till vad kan vi inte riktigt föreställa oss bara ana och fantisera om.

Tar vi solen, vinden, vågorna, biogasen och så omvandlingen av våra skogar till drivmedel till hjälp då kan vi fortsätta. Samhället kan byggas vidare enligt inkörda ekonomiskt materiella riktlinjer. Vi går vidare med förnybar energi och ny teknik, cirkulär ekonomi och återbruk mot nya välfärdsmål. Tillväxten kan fortsätta, vår livsstil likaså.

... ska fortsätta producera och distribuera varor och tjänster till allt mer köp- och slängtränade konsumenter.

Vi kan fortsätta bygga ut våra bilvägar, järnvägar, flygplatser, båthamnar och allt lyxigare bostäder och smarta stadsdelar i vida cirklar över skogar och åkrar. Vi kan fortsätta exploatera mark för nya industriområden, handelscentra och nöjesfält. Våra svenska städer kan och ska växa ut, milsvitt från centrum, och med tiden bli som Tokyo, Kairo, Hongkong med flera. Industrikonglomerat med kilometerstora produktions- och logistikområden ska fortsätta producera och distribuera varor och tjänster till allt mer köp- och slängtränade konsumenter. Löner, vinster och utdelningar ska vi kunna öka.

Ett mer ekonomisk materiellt flöde ska förmera vår välfärd i konkurrens med världens andra, redan rika eller mycket fattiga länder.

Ett mer rationellt industrialiserat jordbruk för matproduktion ska ges utrymme mellan de bebyggda arealerna och via, AI-styrd robotteknik ge människor och kvarvarande djur i automatstyrda fabriker föda i löpande nära processer utan att belasta den urbana allt mer natur- och sinnligt avskärmade livsmiljön.

En Ny Kultur och ett hållbart samhälle, som ger utrymme för mångfalden av liv i samverkan för jordens framtid.

Omställning, är som sagt något annat och som vi talar allt mindre om till förmån för de något förrädiska orden Hållbar utveckling, Hållbar tillväxt. Omställning är mer än att bara byta ut energiproduktionen till en hållbar sådan och fortsätta samhällsutvecklingen som vanligt. Själv har jag hela tiden förknippat begreppet omställning med ett samhällsliv som ska och måste förändras från ett forcerat konkurrerande, ekonomiskt styrt industriföretag till en av oss alla, med förståelse byggd, lugnare, varsammare och framsyntare kultur. En Ny Kultur och ett hållbart samhälle, som ger utrymme för mångfalden av liv i samverkan för jordens framtid. Jag trodde för cirka fem år sedan, när man lite mer allmänt började tala om omställning att det gällde att organisera arbete och samhällsliv så att vi inte skulle fortsätta förstöra och förbruka vår livsmiljö. Snuvad alltså!

Det blev inga rådslag.

Vi skulle alla, samhällsplanerare, arkitekter, ingenjörer, forskare politiker, pedagoger, läkare, företagare, yrkesarbetare, skolelever och pensionerade medborgare sitta i planerade rådslag om nödvändiga förändringar för att klara en bättre framtid. Vi skulle gemensamt måla visioner och hitta praktiska lösningar på samhällslivet utan att behöva fortsätta den ohållbara vägen med ständig ekonomisk tillväxt i konkurrens om jordens resurser. Vi skulle lära oss, glädjas åt och tycka om att göra si eller så för att skapa något nytt en ny mening med livet i harmoni med allt annat som har rätt att leva på vår planet, mindre förödd av vår framfart.

Det blev inga rådslag. Några av oss, med planerande och beslutfattande status i Kommuner, Regionen, Företag, Länsstyrelser och Statliga verk fortsätter att planera för ökad materiell ekonomisk tillväxt och konkurrens men med föreställningen att detta kan ske hållbart utan att förändra den ekonomiskt industriella strukturen. Det pågående flödet i maskinen samhället som jag brukar säga ska fortsätta och i möjligaste mån forceras. Skapar vi bara nya energilösningar så går det. I förträngandet av faktum att denna omvandling kräver ytterligare tillväxt och mer uttag av resurser ur jordens skafferi för att bli till. Och ändå till synes vara otillräckliga.

Vi tog och fick aldrig chansen att tillsammans vrida och vända på idéer ...

Vi medborgarna och de av oss som är beslutfattare och planerare är i stort sett tysta om de stora frågorna. Vi tog och fick aldrig chansen att tillsammans vrida och vända på idéer om hur vi måste och hur vi ska göra för att förändra samhällets nerbrytande rytm. Vilket liv, vilken ny kultur, kan, vill och måste vi forma om vi menar något med Omställning för en Hållbart Framtid, gällande hela planeten. Det är synd att tystnaden om omställningens djupare innebörd är så stor och så lite kommit att beröra oss medborgare.

Vi har aldrig skapat möten för att kunna ställa frågor och diskutera exempelvis:

Hur och på vilket sätt skulle vår nedbrytande civilisation förändras om vi enades om att genomföra följande:

Minskar kraven på ökade löner, vinster och utdelningar – inte tillverkar produkter till överflöd – inte tillverkar och exporterar vapen – hushållar med och vårdar de omsorgsfullt tillverkade basvarorna för våra behov – minskar uttag av ändliga resurser ur jordens förråd för rättvis fördelning – fördelar arbete inom alla yrkesområden på sätt som skapar delaktighet i samhällslivet – tryggar att vård och omsorg finns tillgänglig för hjälpbehövande människor – planerar samhället så att landsbygd och tätortsmiljöer vävs samman till rika hållbara bygder – ger oss mer tid för skapande kulturverksamhet – ger oss mer tid för fördjupad natursyn och samhörighet med allt liv på jorden – med flera åtgärder.

Kurt Gustafsson

Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel