Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jordbruket behöver stöd av EU

 
Val 2014
Visa alla artiklar

– Utan EU-medlemskapet hade stora delar av svenskt jordbruk varit utslaget. Men fortfarande återstår det för svenska politiker att förhandla fram likvärdiga konkurrensvillkor för vår produktion.

Per Willén är spannmålsbonde utanför Askersund sedan 1989, och länsordförande inom LRF. Under åren med EU har han hört till leda hur EU göder svenska bönder. Det är bönderna som är vinnarna på vårt medlemskap, brukar det heta.

– För det första så är det konsumenterna som får stödet i form av lägre livsmedelspriser, det bara passerar bönderna.

– För det andra: Visserligen utgör jordbruksstödet drygt 40 procent av EU:s budget, men jordbruket är ett av få områden där EU har en gemensam politik och satsar budgetmedel. Om man ser till EU-ländernas samlade budgetar så utgör jordbruksstödet bara 1,8 procent.

Men EU:s stöd har haft en livsavgörande betydelse för svenskt jordbruk i en värld där fri handel råder, menar Per Willén.

– Sverige är ett väldigt frihandelssinnat land. Vi hade gärna importerat ännu mer livsmedel, ja kanske hela vår konsumtion, om vår egen produktion blir för dyr. EU-stödet har bevarat en viss konkurrensförmåga.

Men bara en viss. Per Willén anklagar svenska politiker för att ha skött förhandlingarna i EU illa.

– Våra politiker har gladeligen förhandlat ner stödet för att vi vill visa oss duktiga, de vill visa att klarar oss ändå. Men det gör vi inte.

För med den andra handen pressar politikerna Sveriges bönder med djurskyddsregler som är hårdare än i övriga EU och fördyrar produktionen i förhållande till konkurrenterna.

Det är ett grundproblem som Per Willén anser måste lösas med ekonomisk kompensation

– Vår jordbrukspolitik är hyckleri. Vi bakbinds med hårda djurskyddsregler som fördyrar livsmedlen. Konsumenterna är fixerade vid priset och väljer billigare kött från Danmark och Tyskland, där djuren har det sämre. Då är ju inte våra regler värda ett dugg.

Lösningen är inte

att sänka det svenska djurskyddet utan att höja det i övriga EU.

– Men tills dess måste vi kompenseras bättre än i dag.

Han tycker att det tagits steg i rätt riktning, till exempel att närodlat för prioriteras vid offentlig upphandling, att ett stöd till unga nystartare inom lantbruket införs.

– Ett symboliskt viktigt stöd som tar problemet med en åldrande yrkeskår på allvar.

– Men det är också viktigt att politikerna intar en annan attityd till svenskt jordbruk. Vi har inte varit prioriterade sedan 1960-talet. Politikerna måste börja tala om värdet med våra regler och tro på att den mat vi producerar har ett värde och inte som finansministern efterlysa enklare regler för att bygga bostäder på jordbruksmark.

– Var stolta över svenskt jordbruk och gå till förhandlingarna i EU med inställningen att vi kan vara det goda exemplet som EU bör närma sig, säger Per Willén, som ändå tror på en ljusnande framtid.

Så här fördelas jordbruksstödet

Frankrike är den största mottagaren av EU-stöd till jordbruket men har också störst andel jordbruksmark av EU:s medlemsländer. I Polen och Rumänen har jordbruket störst betydelse ur arbetssynpunkt där 20 respektive 15 procent av den totala arbetstiden utförs i jordbruket, men deras EU-stöd ligger långt under den nivån.

Land Stöd Areal

Frankrike 17,1 16,4

Spanien 12,7 14,0

Tyskland 12,2 9,8

Italien 10,7 7,6

Polen 7,7 8,5

Storbrit. 7,1 9,2

Grekland 5,2 1,9

Rumänien 3,0 7,8

Ungern 2,7 2,8

Portugal 2,4 2,2

Österrike 2,3 1,7

Irland 2,3 2,9

Tjeckien 2,0 2,1

Danmark 1,9 1,6

Sverige 1,8 1,8

Holland 1,7 1,1

Finland 1,4 1,3

Belgien 1,3 0,8

Slovakien 1,2 1,1

Litauen 1,0 1,6

Bulgarien 0,8 2,6

Vänstra kolumnen visar hur stor andel av EU:s totala jordbruksstöd som går till respektive land. Den högra kolumnen visar hur stor andel av EU:s totala jordbruksareal respektive land har.