Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jytte Guteland: Bin behövs om du vill ha mat på bordet!

Nyligen presenterades en vetenskaplig studie som visar att en halv miljon insektsarter riskerar att dö ut. Det leder i sin tur till att ytterligare en halv miljon arter hotas, bland annat fåglar som ju ofta lever av insekter.

Annons

Forskarna talar om att vi lever i en ny utrotningstid och att den är den värsta sedan dinosaurierna dog ut.

Risken med att varna stort i dessa tider av klimatkris och säkerhetshot är att människor inte orkar lyssna mer. Reaktionen blir ”jaja vi kommer alla att gå under, men jag får försöka ta en dag i sänder. Skicka glyfosatet älskling, jag ska ut och bekämpa skadedjur”. Av den anledningen är det viktigt att politiken visar vägen framåt och tydliggör att det finns hållbara metoder och möjlighet att ställa om, så att fler arter räddas och kan repa sig.

Flera av dessa frågor behöver hanteras såväl lokalt som globalt och EU är den politiska nivå som förmodligen kan göra mest ...

Forskarna i den senaste studien pekar på flera hot mot insekterna. Det handlar om förlust av livsmiljöer, invasiva arter, föroreningar, klimatförändringar med mera. Flera av dessa frågor behöver hanteras såväl lokalt som globalt och EU är den politiska nivå som förmodligen kan göra mest både för att ställa om jordbruket men också verka för flera av de förändringar som krävs också när det gäller klimat, kemikalier, bevarande av arter och livsmiljöer.

EU har också kraft att ställa krav gentemot andra länder i handelsavtal och genom samordning för att lyfta frågan om biologisk mångfald och göra årets stora FN-mötet om biologisk mångfald (COP15) i Kina till en framgång.

Jag lovade i valrörelsen att kämpa för barn och bin och deras hälsa.

Själv fokuserar jag mycket av min kraft som Europarlamentariker på att tillsammans med klimatfrågan också lyfta kemikaliepolitiken som en viktig fråga för biologisk mångfald och hälsa. Jag lovade i valrörelsen att kämpa för barn och bin och deras hälsa. Med detta fokus blir det tydligt att dagens kemikaliepolitik lämnar mycket övrigt att önska.

Bin är livsviktiga för oss, för vår matproduktion och för våra ekosystem. Det är bina som pollinerar växterna och vi vet att de här små djuren spelar den absolut mest avgörande rollen på vår planet. Det är egentligen ganska enkelt: utan pollinerare, ingen mat. Tre fjärdedelar av det som produceras och hamnar på våra tallrikar är beroende av livskraftiga pollinerare. Tre fjärdedelar!

Lagstiftningen är svag och lämnar många kryphål för föroreningar att smita igenom.

Hormonstörande ämnen förgiftar hälsosamma livsmiljöer oavsett om det är barnens lekrum, ängarna eller vattendragen som utsätts. Lagstiftningen är svag och lämnar många kryphål för föroreningar att smita igenom.

Bönderna i EU konkurrerar många gånger i en miljö och med en ekonomisk modell som bygger på storskalig användning av bekämpningsmedel. Vattendrag förorenas av såväl rester från industrier som avlopp och väldigt mycket av föroreningarna finns det inte forskning om.

... kemikalier som är hormonstörande både för våra barn och ungdomar liksom för arter i vårt livsviktiga kretslopp.

I kläder, leksaker, kosmetika och mat som hela tiden finns i vår vardag, finns kemikalier som är hormonstörande för våra barn och ungdomar liksom för arter i vårt livsviktiga kretslopp. Därför är det dags att lyfta upp frågan om biologisk mångfald och fokusera på hållbara lösningar där farliga kemikalier fasas ut. Ett EU som har barn och bin i fokus är ett hållbart Europa.

Jytte Guteland

Ledamot i Europaparlamentet (S)