Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kamp för kultur i Karlskoga

Skrivelse till Kommunstyrelsen i Karlskoga Angående förslaget om nedläggning av Kultur-och föreningsnämnd i Karlskoga.

Under våren offentliggjordes ett förslag att kraftigt förändra den kommunala organisationen för kultur och föreningsarbete i Karlskoga. Förslaget, som kommer från kommunstyrelsens ordförande samt då tillförordnad kommunchef, innebär att nämnden för dessa frågor läggs ner och förvaltningen av allt som rör kulturfrågor läggs ut på andra förvaltningar, som till exempel skola och samhällsbyggnad. Det politiska ansvaret sägs kunna ligga direkt på kommunstyrelsenivå.

Det ideella kulturlivet och det professionella lever många gånger i symbios, med ett slutresultat som gagnar både kommuninnevånare och besökare.

The Art of Sweden är en länsövergripande ideell förening för yrkesverksamma konstnärer. Våra medlemmar är verksamma i länets alla kommuner. Vi ser med stor oro på hur länets näst största kommun, med så stark och tydlig kulturprofil, är beredd att nedmontera kommunens politiska kulturorganisation. Följden blir ju även att förvaltningen och dess kunskap och helhetssyn försvinner och det arbetet går in i andra befintliga kommunala förvaltningar.

I Karlskoga som bruksort finns ett stort kulturintresse hos kommuninnevånarna, och det tar sig uttryck i ett rikt konst- och kulturföreningsliv. Det ideella kulturlivet och det professionella lever många gånger i symbios, med ett slutresultat som gagnar både kommuninnevånare och besökare. Således är ett starkt kulturliv även en näringslivsfråga. En levande kommun består av företag, av skolor och förskolor, utbud av sjukvård och omsorg. Men också ett kulturliv, som får människor att må bra. Allt hänger ihop. Tar man bort det ena, faller det andra. Kanske inte omgående, men efter ett tag.

Ett väl fungerande kulturliv, med en sammanhållande organisation i bakgrunden är även ett livsviktigt instrument för det demokratiska samhället

I dialogen inför Regionens nya Kulturplan framhölls även kulturens hälsofrämjande betydelse, liksom betoningen av ett solidariskt fördelat kulturutbud. Karlskoga kommun är en del av Region Örebro län. Att inför dessa utmaningar ens tänka tanken att nedmontera den organisation som verkligen kan dessa frågor är ett tecken på att man inte ser värdet av kulturarbetarnas arbete.

Ett väl fungerande kulturliv, med en sammanhållande organisation i bakgrunden är även ett livsviktigt instrument för det demokratiska samhället. Att tillse att det finns verktyg för att lära sig iaktta, reflektera och tänka kritiskt är grunden för ett friskt samhälle. Konsten är ett sådant viktigt verktyg. Att engagera sig i konst- och kulturlivet, delta i det offentliga samtalet, lära känna människor med olika bakgrund. Allt detta skapar större förståelse för hur samhället fungerar och ens egen roll i detta. Genom att ta del av olika konstnärliga uttryck tillförs dessa verktyg till var och en att nyttja fritt. Människan behöver både bröd och rosor.

En nämnd, som ser till föreningslivets bästa och kan fördela resurser och balansera mellan olika intressen behövs. Finns inte denna nämnd är det risk att den som ropar högst vinner, vilket inte gynnar mångfalden och jämlikheten mellan föreningar och konstutövare.

Vi stödjer Kulturföreningarna i Karlskoga och deras kamp för att Kultur- och föreningsnämnd samt Kultur- och föreningsförvaltning skall vara kvar i nuvarande form.

The Art of Sweden uppmanar de folkvalda i Karlskoga att verkligen betänka de konsekvenser som förslaget att nedmontera Kultur-och föreningsnämnden kommer att medföra. Att riva ner går fort. Att återuppbygga tar lång tid. Misstag är svåra att reparera.

Vi stödjer Kulturföreningarna i Karlskoga och deras kamp för att Kultur- och föreningsnämnd samt Kultur- och föreningsförvaltning skall vara kvar i nuvarande form. Och vi avslutar med citatet av den forne kulturministern Bengt Göransson: ”Kultur är insikt – inte nytta och pengar. Det är insikterna, inte konsumtionen, som utvecklar människorna och det är upplysta och engagerade människor, som förändrar världen....”

Styrelsen för The Art of Sweden genom:

Marie Johansson Gadde

bild- och formkonstnär

Lasse Persson

fotograf

Max Hjalmarsson

bildkonstnär

Mats-Arne Larsson

författare, teaterregissör och dramatiker

Marianne Freyne-Lindhagen

fotograf, författare och bildkonstnär

Thomas Lundkvist

kompositör, musiker och illustratör

Magdalena Eriksson

bild- och formkonstnär

Tomas Vagner

bild- och formkonstnär

Olle Söderberg

skådespelare, konstnärlig ledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel