Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Karlskoga satsar påfler psykologer i skolan

Svenska psykologiförbundet har gått ut och varnat för att det är för få skolpsykologer i Sverige.

Annons
Utanför kuratorns lokaler vid Möckeln- gymnasiet står Lisa Eklöv, Julia Jokela och Felicia Blank Stridh. De tre har just börjat på Möckelngymnasiet. Att det finns skolpsykologer att tillgå för de som behöver är bra tycker de.

I Örebro ansvarar varje psykolog i genomsnitt för 1856 elever, enligt en rundringning Psykologförbundet gjort. Det är en hög siffra anser Psykologförbundet som rekommenderar 500 elever per psykolog.

I den nya skollagen som började tillämpas i juni i år står det att varje skolelev i Sverige har rätt till en fullständig elevhälsa där bland annat tillgång till skolpsykolog ingår.

Karlskoga har gått från en halv psykologtjänst till två fasta tjänster under året.

– Det tycker jag är bra. Men man kan alltid bli bättre, säger skolchefen Per Blom.

Han håller med Psykologiförbundet att det finns för få skolpsykologer i Sverige, men menar samtidigt att de är ett yrkesförbund som värnar deras medlemmar.

Från noll till två

– Vi har i dag två och vi tror att det räcker. De kommer att ingå i våra elevhälsoteam som finns på varje skola. De ska vara med och ta fram banutredningar på elever och vara med under mötet med elever.

I elevhälsotemat på en skola ingår rektor, kurator, skolhälsovården och skolpsykologen.

Karlskoga har i dag cirka 3 000 elever i grundskolan. Det blir 1 500 elever per psykolog. Det är mycket över psykologiförbundets rekommendationer på 500 elever per psykolog.

– Från att ha haft en tjänst så tycker jag att vi kommit långt. Man ska veta att det är väldigt liten del av eleverna som behöver psykolog. Ihop med våra elevhälsoteam så tror jag det här ska bli bra, säger Per Blom.

Fungerar bra

Utanför kuratorns lokaler vid Möckelngymnasiet står Lisa Eklöv, Julia Jokela och Felicia Blank Stridh. De tre har just börjat på Möckelngymnasiet.

– Vi tycker att det fungera bra här på gymnasiet. Här finns både kurator och skolsyster hela tiden.

De tre gick förut på Österledsskolan och på Karlbergskolan.

– Då fanns aldrig någon kurator på plats och sjuksystern var sällan där.

Att kommunen fått två skolpsykologer kände de inte till.

– Men det är nog bra. Det bra för elever som behöver prata med någon.

Psykologerna Karina Odland och Linda Björnberg har sina kontor på Stråningstorpskolan och de är med och bygger upp organisationen kring skolpsykologerna. I dag finns elevhälsoteam på varje skola.

– Vi jobbar med konsultering, göra utredningar och fungera som ett bollplank och med handledning av skolpersonal.

– Konsulteringen handlar mycket om rådgivning. När elevhälsoteamet känt att de behöver ha med den psykologiska biten, information som vi kan, kommer vi med den, berättar Karina Odland.

Deras arbete kommer mycket att handla om utredningar av elever.

– Först har vi en sittning med både elev och föräldrar ihop med elevhälsoteamet. Därefter kommer vi ha enskilda sittningar med eleverna parallellt med att resten av teamet gör sina delar av utredningen, innan allt sammanställs.

De har ett flertal tester som de gör tillsammans med eleven.

– Det beror lite eleven och vilken frågeställning vi står inför. Det finns ett begåvningstest man kan göra. Det handlar inte alltid om begåvningsnivå, utan den ger en bra helhetsbild av hur eleven tar till sig och använder kunskap. Utredningarna görs för att få en bild av elevens behov och få skolgången att fungera.

Inte bara ringa

Skolpsykologerna kan man inte bara ringa till eller knacka på hos.

– Nej, så fungerar det inte riktigt. Den vanliga vägen är att ett ärende går igenom skolans kurator eller skolhälsovården. Sedan tas det upp i ett elevhälsoteam, eller om de kontaktar oss direkt. Det beror lite på vad det handlar om.

Hon förklarar att de inte kommer ha så mycket elevkontakt. Utan fungera mer som stöd och jobba indirekt genom elevhälsoteamen för att skapa goda lärmiljöer.

–Det kan handla om att ett elevhälsoteam har ett fall som hamnar utanför skolan och då hjälper vi till. Det kan vara kontakter med Bup, Barn- och ungdomspsykiatrin till exempel.

Både hon och Linda Björnberg jobbar med frågor på flera nivåer.

– Det kan vara på individnivå, grupp eller på organisationsnivå. Det handlar mycket om metodutveckling och hur en organisation fungerar och så vidare.

De kommer i framtiden även att kunna finnas med när projekt som till exempel antimobbningsprojekt ska startas.

– Men mycket handlar i dag om att brygga över från hur skolan arbetade förut och hur vi ska arbeta i framtiden med elevhälsofrågor, säger Karina Odland.

Karina Odlander är en av Karlskogas två skolpsykolger.

Mer läsning

Annons