Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Katarina Hansson (S): Fler ska få chansen att bo i Kumla

Ett lika säkert vårtecken som att knoppar spricker och gator sopas, är att redovisningar för föregående år presenteras av kommuner och regioner.

Annons

Det skrivs en del i media om hur mycket eller hur lite pengar som används inom olika områden. Men tyvärr skrivs och pratas det allt mindre om vad som görs varje dag, året runt under dygnets alla timmar för att möta kommunmedborgarnas och näringslivets behov och önskningar.

För 2019 redovisar vi ett positivt resultat på 77,8 miljoner kronor.

Kumla kommun omsätter 1 700 miljoner kronor per år. För 2019 redovisar vi ett positivt resultat på 77,8 miljoner kronor. Det positiva resultatet består av bland annat engångsintäkter i form av realisationsvinster, att statsbidragen blivit högre än budgeterat samt att kommunens värdepapper ökade i värde.

Kumla kommun har en stark fördel inför vårt framtida arbete, genom att nämnderna har hållit sina respektive budgetar. Nu kan nämnderna gå in i 2020 utan att behöva arbeta in ett underskott. Ett stort och viktigt arbete har gjorts av alla verksamheter, både ur ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv. Detta lägger en stabil och bra grund för de utmaningar som vi har framför oss. För vi liksom andra kommuner ser en utmaning med att andelen äldre och unga ökar, samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar.

... sjukfrånvaron har sjunkit från 7.7 procent år 2019 till 7.1 procent år 2019.

Nu till en del av allt fantastiskt arbete som görs i en kommun. Det är medborgare och näringsliv som kommunens verksamheter finns till för. Vi vill leverera en bra och kvalitativ verksamhet, då behövs alla våra kompetenta medarbetare. Därför lägger vi i Kumla ett stort fokus på att minska sjukfrånvaron. Grunden är att vi vill att människor ska vara friska och att Kumlaborna får möta deras kompetens i sin vardag. Därför kan vi med glädje konstatera att arbetet har givit resultat och sjukfrånvaron har sjunkit från 7.7 procent år 2019 till 7.1 procent år 2019.

Kumla kommun utvecklas hela tiden i rätt riktning och vi har modet att både gasa och bromsa. Fler personer ska ges chansen att bo i kommunens olika delar. För att möjliggöra detta antogs under 2019 fyra nya detaljplaner för bostadsbebyggelse.

För att minska vår klimatpåverkan så har bland annat 157 kvicksilverarmaturer bytts ut ...

Nya medborgare kräver en bra planering av lokaler för offentlig service inför framtiden. Under detta år har två nya LSS boenden fått hyresgäster. För att minska vår klimatpåverkan så har bland annat 157 kvicksilverarmaturer bytts ut, 1 300 meter gång- och cykelväg byggts samt att antalet solpaneler till ytan har ökat med 48 procent Allt för att lämna en bättre värld till våra barn och barnbarn.

I skolan har det under 2019 skett ett förstärkt arbete med matematik. Det har även skett en ökad samverkan mellan socialen och förskolan/skolan för att förebygga att barn och unga inte ska fara illa.

Ovanstående är bara ett axplock av allt positivt som sker i kommunen och som det alltför sällan pratas om. Jag är stolt och glad att får företräda en kommun som innehar så fantastiska medarbetare och verksamheter. Kumla kommun vill framåt och fortsätter det arbetet tillsammans.

Katarina Hansson

Ordförande i kommunstyrelsen i Kumla (S)