Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Katarina Hansson (S) om batteriskandalen: När sekretessen är hävd ska vi redovisa detaljerna om avfallet

Precis före jul hamnade som många av er säkert noterade Kumla kommun i media, både lokalt och nationellt. Det handlade om att någon olagligt grävt ner nermalda batterier på en fastighet belägen inom kommunen.

Det handlade alltså inte om någon av kommunens egna verksamheter.

Med anledning av det inträffade agerade Kumla kommunens miljöavdelning med stöd av Länsstyrelsen snabbt och schaktade bort de dumpade massorna.

Lagstiftningen inom detta område är stark och tydlig kring hur frågor likt dessa ska hanteras. Med anledning av det inträffade agerade Kumla kommunens miljöavdelning med stöd av Länsstyrelsen snabbt och schaktade bort de dumpade massorna. I gamla batterier finns ämnen som på ett väldigt negativt sätt påverkar jord och vatten och därför är jag tacksam för att kommunen så skyndsamt kunde hantera detta.

För att säkerställa en rättssäker process belägger åklagaren ibland sin utredning med något som kallas för förundersökningssekretess vilket var fallet i detta ärende. Då aktuell händelse föranledde en extra insatt kommunstyrelse, för att säkerställa att alla ledamöter skulle få rätt information, förtydligade jag då i egenskap av mitt ordförandeskap vikten av att sekretess råder och att vi alla har ett ansvar att förhålla oss till detta.

Min uppmaning handlade enbart om vikten av att vi alla agerade korrekt för att inte riskera något i pågående utredning.

Jag blev därför både illa berörd och förvånad när en annan lokal media valde att publicera en artikel där det stod att jag belagt ledamöterna i kommunstyrelsen med ”munkavle”. Min uppmaning handlade enbart om vikten av att vi alla agerade korrekt för att inte riskera något i pågående utredning. Nu är den förorenade marken som upptäcktes borta genom att vidta rättelse på felandes bekostnad. Beslutet inför detta föregicks av kontakter med SIG (Sveriges geotekniska institut), Arbets- och miljömedicin Region Örebro län och Örebro Universitet, så jag känner mig trygg.

Jag har vid olika tillfällen lovat att när sekretessen är hävd, ska kommunen ta fram en tidslinje och en beskrivning om vad som hänt under hela denna process. Denna ska sträcka sig från det att fastighetsägaren fick tillstånd att nyttja sin mark till deponi av icke miljöfarligt material till när klagomål från grannar inkom, vad dessa gällde och hur dessa hanterades. Jag förstår människors oro när händelser likt denna inträffar och vi ska göra allt vi kan för att svaren ska komma så fort som möjligt. Åklagaren fortsätter nu sitt arbete för att den eller de som är skyldiga till detta miljöbrott lagförs.

De ansvariga har missbrukat allas vårt förtroende och bidragit till att svärta ner återvinningsbranschen.

Vi går nu in i ett nytt decennium där miljö och klimat kommer att spela en central roll för vår framtid. För att vi ska kunna överlämna en bättre värld till våra barn måste vi vuxna ta ett ansvar och anpassa oss till en mer klimatsmart värld. Ovan beskrivna händelse gör mig därför så arg! De ansvariga har missbrukat allas vårt förtroende och bidragit till att svärta ner återvinningsbranschen. Vi som medborgare måste känna tillit till att det faktiskt spelar någon roll att vi källsorterar och sköter våra åtaganden. Jag hoppas dock att detta handlar om en isolerad händelse. Så min uppmaning till er alla är att fortsätta agera klimatsmart, som exempelvis genom att källsortera. För många bäckar små bildar snart en å.

Katarina Hansson

Kommunstyrelsens ordförande i Kumla (S)