Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

KATARINA HANSSON (S): Överskott på 109 miljoner ger stabilitet för Kumla kommun

Vi befinner oss i bokslutstider och det är dags att summera 2020. Ett år då en pandemi likt en storm svepte in över världen och som fortfarande inte släppt oss ur sitt grepp.

Den har kraftigt begränsat våra liv och det som vi tidigare tog för en självklarhet, som att exempelvis gå på konsert eller gå på fest, känns helt plötsligt väldigt avlägset.

... jag lider verkligen med alla dem som fått se sina livsverk raseras.

Många företag – som exempelvis restauranger och hotell – har upplevt stora utmaningar och jag lider verkligen med alla dem som fått se sina livsverk raseras. Pandemin har naturligtvis även påverkat Kumla kommun och dess nämnder på olika sätt.

Huvudfokuset för kommunens verksamheter har främst legat på att minimera smittspridning och många aktiviteter har tvingats ställa in. Detta är också den främsta orsaken till att nämnderna bara delvis uppnått sina mål för 2020 men det är också något som jag som kommunstyrelsens ordförande har stor förståelse för.

Kommunen budgeterade inför 2020 ett överskott på 35 miljoner men resultatet landande på hela 109 miljoner.

Majoriteten av Sveriges kommuner, Kumla inkluderat, redovisar ett stort ekonomiskt överskott för 2020. Kommunen budgeterade inför 2020 ett överskott på 35 miljoner men resultatet landande på hela 109 miljoner. Det är mycket pengar och beror främst på realisationsvinster, genom försäljning av mark, samt av generella statsbidrag som regeringen skjutit till för att underlätta kommunernas arbete under pandemin.

Glädjande, och absolut viktigast, är att samtliga nämnder håller sina budgetramar. Nämndernas stabila ekonomi skapar en stabil plattform för att fortsatt utveckling. Kumla likt övriga Kommunsverige står, på grund av den förändrade demografin, inför stora ekonomiska utmaningar kommande år. De överskott kommunen redovisat under de senaste åren har skapat oss goda förutsättningar för att ta oss an dessa utmaningar. Man kan säga att vi sparat för att bland annat kunna bygga nya förskolor och vård- och omsorgsboenden som vi vet kommer att behövas under den kommande tioårsperioden.

Bland annat antogs, efter ett intensivt arbete, kommunens nya översiktsplan ...

En kommun finns för dess medborgare och trots att 2020 var ett annorlunda år har kommunens verksamheter fortsatt att utvecklats. Bland annat antogs, efter ett intensivt arbete, kommunens nya översiktsplan ”Kumla kommun 2040” vilket är centralt för fortsatt tillväxt i form av fler bostäder och företagsetableringar.

En kommunövergripande elevhälsoplan för att stötta och utveckla skolornas förbyggande arbete togs fram under året. LSS-omsorgens Resurscentrum ställde under pandemins första del om sin verksamhet och började tillverka den skyddsutrustning som det då rådde brist på. De ansvarade även för att köra ut skyddsutrustningen till kommunens olika verksamheter. Vidare har kommunen under 2020 fortsatt öka antalet heltider som i olika sammanhang lyfts fram som ett gott exempel.

... jag är stolt över kommunens arbete under 2020.

Slutligen vill jag betona att jag är stolt över kommunens arbete under 2020. Vi har fantastiska medarbetare som slitit hårt under det gångna året och de förtjänar samtliga att hyllas. Utan er skulle kommunen inte fungera!

Katarina Hansson

Kommunstyrelsens ordförande i Kumla (S)