Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kollektivtrafiken behövs för miljön och de äldre

De flesta örebrolänningar är i dag medvetna om att vi behöver förändra vårt resande.

I många år har samhället agerat för att öka resandet med kollektivtrafiken. En stor insats har skett för att de samhällsbetalda transporterna skall samordnas. I dag reser fler skolbarn med den reguljära kollektivtrafiken i stället för separata skolbussar och sjukresan är kostnadsfri för patienten som väljer bussen.

Som PRO företrädare är det svårt att se sambanden med högt satta miljömål, befolkningens behov av resor och minskandet av kollektivtrafikens attraktionskraft genom höjda biljettpriser och indragna turer.

Under 2019 och som en följd av Region Örebro läns prognostiserade underskott, sker stora förändringar i planerna för reseutbudet. Värmlandstrafikens turer Karlstad-Örebro med tåg är på väg att avvecklas, i den östra länsdelen tar Örebro kommun bort sin del av subventionen på bussarna för att föra över en större del av biljettkostnaden på resenären.

Som PRO företrädare är det svårt att se sambanden med högt satta miljömål, befolkningens behov av resor och minskandet av kollektivtrafikens attraktionskraft genom höjda biljettpriser och indragna turer. Skall vi klara framtida utmaningar med att välja kollektivtrafiken som naturligt, så behöver samhället bygga långsiktiga attraktiva och stabila system.

Det är dags för Region Örebro län som samlande kraft för stora viktiga frågor att bjuda in regionens kommuner, intresseorganisationer och innevånare för en bred diskussion om vad som skall prioriteras, för att klara framtida koldioxidmål och befolkningens behov av en väl fungerande kollektivtrafik.

Inom PRO Örebro län möts vi ofta om frågor runt biljettpriser inom kollektivtrafiken, ofta handlar det om olika former av rabatter både på så kallade månadskort och enkelbiljetter. Här finns en potential att öka resandet utanför rusningstrafik med bättre villkor i prissättningen.

PRO Örebro län efterlyser en bred debatt och en konstruktiv dialog om framtidens kollektivtrafik ...

Som pensionärsorganisation ser vi också behovet av att utveckla kollektivtrafiken som förstahandsalternativ vid sjukresor. I dag är det kostnadsfritt att med en kallelse till sjukvården resa kollektivt. Vad som saknas är toaletter för att ge resande som genomgår olika former av behandling och eller har en sjukdomsbild som kräver tätare toalettbesök möjligheten att välja bussen i stället för bilen. Många äldre ber anhöriga och nära vänner om hjälp för att klara sjukresan på ett funktionellt sätt.

PRO Örebro län efterlyser en bred debatt och en konstruktiv dialog om framtidens kollektivtrafik dess taxesystem och dess funktionalitet vid till exempel sjukresor för att passa äldres behov och förutsättningar.

Uttalande från höstmötet 7 november 2019

PRO Örebro län

Distriktsstyrelsen genom

Robert Mörk

trafikgruppen

Lena Ottosson

ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel