Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen kritiseras av Skolinspektionen

Skolinspektionen kritiserar Kumla kommun för att inte ha gjort tillräckligt för att motverka kränkande behandling mot en elev på Kumlaby skola. Eleven går i dag i skola i annan kommun.

Annons

Då eleven började årskurs 6 vid Kumlaby skola hösten 2006 blev hon mobbad och utfryst av andra flickor i klassen. Detta ledde till att eleven bytte klass. Där blev hon senare sexuellt trakasserad av flera pojkar.

Eleven har vissa perioder valt att stanna hemma från undervisningen på grund av sin jobbiga situation i skolan. Sedan i höstas går eleven i en skola i annan kommun, där allt fungerar bra.

Smärre konflikter, anser kommunen

Kumla kommun anser att det handlat om smärre konflikter och att eleven främst blivit utsatt på fritiden via chatt, SMS och Internet.

Skolinspektionen poängterar dock att skolan, oavsett orsaken, har en skyldighet att säkerställa en trygg skolmiljö för samtliga elever. Även de kränkningar som skett på fritiden har fått långtgående konsekvenser för eleven i skolan, konstaterar Skolinspektionen.

Ingen utredning

Enligt Skolinspektionen har Kumlaby skola inte utrett elevens situation på ett grundligt sätt. De åtgärder som gjorts har främst varit samtal, som vare sig dokumenterats eller lett till att kränkningarna upphört.

Allt sammantaget gör att Skolinspektionen nu riktar kritik mot Kumla kommun. Kommunen ska besvara denna senast 11 juni.

Anmälaren lyfte även fram att kommunen brutit mot alla elevers rätt till utbildning och gett bristande stöd i engelska. Men på dessa punkter har Skolinspektionen inget att anmärka mot.

Även DO och barn- och elevombudet finns inkopplat på ärendet. DO utreder de anmälda sexuella trakasserierna och barn- och elevombudet förutsättningarna för eleven att få skadestånd för det inträffade.

Annons