Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommunledningen i Örebro: Vi behöver en regering – och här är vad den behöver göra

I Örebro styrs kommunen av partier från två olika block, enligt svensk politisk tradition. Utifrån den medialogik som råder runt de pågående regeringsförhandlingarna i Sverige kan man säga att vi tillhör tre olika block.

Ändå landar vi i samma slutsatser, som lokal politisk ledning för en kommun, kring vad vi menar att staten måste fokusera på när en ny regering är på plats. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr tillsammans i Örebro därför att vi kunnat enas om hur vi gemensamt vill ta oss an de lokala utmaningarna om stärkta skolresultat, en växande välfärd och minskade klyftor i samhället, liksom mellan stad och land. Vi har arbetat tillsammans sedan 2011. Vi har visat att viljan att komma framåt är viktigare än politiska låsningar.

Även om arbetslösheten sjunker och skatteintäkterna ökar på ett bra sätt, så måste samhällets insatser för barn och äldre hänga ihop.

Sverige och många av landets kommuner befinner sig nu i en demografiskt väldigt spännande period. Vi växer snabbt. Behovet av platser i skola, förskola och äldreomsorg ökar hastigt – samtidigt – särskilt i Örebro, där vi lyckas attrahera många yngre människor att bosätta sig. Även om arbetslösheten sjunker och skatteintäkterna ökar på ett bra sätt, så måste samhällets insatser för barn och äldre hänga ihop.

Många nya välfärdslokaler krävs, liksom många nya händer i välfärden. Samtidigt minskar antalet svenskar i arbetsför ålder i relation till barn och pensionärer, vilket innebär att det också behövs nya medarbetare som kan bidra i näringslivet och bygga upp de värden som leder till att vi kan finansiera ett välfärdssamhälle.

Vi kan aldrig blunda för om kön till ett äldreboende växt sig för lång.

För oss som verkar lokalt finns sällan några ursäkter vid terminsstart om inte den nya skolan är färdig. Vi kan aldrig blunda för om kön till ett äldreboende växt sig för lång. Vi kan inte undvika att svara upp mot den lokala arbetslösheten eller hur brottlighet utvecklas. Staten drar sig sällan för att ställa krav på hur kommunerna agerar. För oss är det självklart att kravställandet ska vara ömsesidigt. Precis som i samhället i övrigt blir man nämligen starkare tillsammans, mellan staten, regioner och kommuner.

Det är dags nu, för Sverige att få en permanent och stabil regering som vi kommuner och andra samhällsaktörer kan föra dialog med. Nya reformer krävs i vårt land, för att kommunerna ska kunna göra ett gott jobb. Därför ser vår kravlista på en ny regering, oaktat hur den formas, ut så här:

Polisen måste också få tydligare direktiv om att prioritera förebyggande insatser, särskilt i kampen mot droger.

Vi vill ha tydligare besked om välfärdens finansiering. Både för kommunens del och för regionen, som ansvarar för sjukvården. Beskeden om vad kommuner och regioner kan förvänta sig för statsbidrag påverkar välfärdens planering. Därtill skjuts nya ansvar över på kommunsektorn, som inte finansieras fullt ut. Det senaste exemplet är den statliga LSS-utredningen. Ge välfärden långsiktiga förutsättningar!

Polisens resurser måste stärkas. I den mån tid krävs för faktiska förändringar måste polisen kunna använda sina ökade resurser på alternativa sätt. Polisen måste också få tydligare direktiv om att prioritera förebyggande insatser, särskilt i kampen mot droger.

Skolan är samhällsutvecklingens viktigaste skyddsfaktor. Vi kräver av regeringen att skolan prioriteras högst och att barns förutsättningar att förverkliga sin potential, oaktat bakgrund, synliggörs som den viktigaste framtidsfrågan. Arbetsro och tillit krävs för skolans medarbetare – inte nya stora reformer.

Klyftor mellan stad och landsbygd måste jämnas ut. Klyftor inom kommuner måste jämnas ut, liksom klyftor mellan könen.

Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för både näringslivet och den offentliga sektorn. Arbetslösheten kostar mer som faktor för att hålla nere den potentiella tillväxten, än den gör som bidragskostnad. På ett personligt plan är arbetslöshet alltid förödande. Därför måste samarbetet mellan kommuner och staten stärkas för att fler vuxna ska utbildas till de jobb som finns.

Klyftor mellan stad och landsbygd måste jämnas ut. Klyftor inom kommuner måste jämnas ut, liksom klyftor mellan könen. Det krävs en aktiv politik både lokalt och nationellt för att hålla ihop Sverige.

Infrastruktur bygger landet starkare och leder med rätt satsningar till ökad hållbarhet i resande och transporter. Stråket mellan Oslo och Stockholm, genom Mälardalen, måste stärkas. Stråket är avgörande för nordisk tillväxt.

Det är dags för Sverige att få en regering så vi kan jobba vidare för ett starkt, modigt och modernt land.

Klimatpolitikens ambitioner får inte minska. Sverige ska leda den internationella utvecklingen. Då krävs fler aktiva insatser både lokalt och nationellt.

Man ska ha full respekt för att rikspolitikens logik och retorik är mer polariserad än vad den är i vår kommun. Men vi kan aldrig acceptera att den nationella politiska striden, eller en ny regerings politik, inte utgår från lokala behov hos människor, familjer, föreningar och välfärdsinrättningar. Det är dags för Sverige att få en regering så vi kan jobba vidare för ett starkt, modigt och modernt land.

Kenneth Nilsson

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande

Per-Åke Sörman

Centerpartiet, kommunstyrelsens vice ordförande

Marlene Jörhag

Kristdemokraterna, kommunalråd

Ullis Sandberg

Socialdemokraterna, kommunalråd

Lennart Bondeson

Kristdemokraterna, kommunalråd

John Johansson

Socialdemokraterna, kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel