Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommunledningen satsar – men med ansvar för framtiden

Svar

... på debattartikeln ”Vill vi ha en välfärd som inte tål minst förändring?” av Martha Wicklund (V) i NA onsdag 11 augusti.

Det är direkt fel av Martha Wicklund och Vänsterpartiet att försöka sätta en bild av att den politiska majoriteten sparar på den sociala välfärden i Örebro kommun. För att kunna ha en välfärd med hög kvalitet måste dock kommunens ekonomi långsiktigt vara hållbar, och därför har vi fattat aktiva beslut för att redan nu och i framtiden kunna säkra en välfärd som örebroarna kan lita på.

Örebro kommun utmärker sig i jämförelse med andra kommuner i Sverige när det gäller det förebyggande arbetet. Vi satsar mer än de flesta andra kommuner gör. Det är inte en slump, utan medvetna politiska prioriteringar från den styrande kommunledningen.

Kvalitetshöjande insatser, ökad bemanning och färre personal som besöker den enskilde inom hemvården är saker som lyfts i budgeten och när vi nu årligen fördelar 54 extra miljoner till äldreomsorgen. Vi har de senaste åren byggt ut välfärden med nya äldreboenden och gruppbostäder inom LSS. Även stora satsningar inom socialtjänstens verksamhetsområde har genomförts, så som bland annat drogpreventiva verksamheten Maria Ungdom och ett nytt socialtjänstkontor i Vivalla. Den utvecklingen kommer att fortsätta – framförallt behövs fler platser på boenden för äldre i Örebro inom de närmsta åren.

Vi vill med självklarhet säga att alla vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och övriga verksamheter ska vara kvalitativa oavsett vem som driver dem.

Den demografiska utvecklingen är en utmaning inte bara för Örebro, utan för hela kommunsektorn. Nu behöver samhället tillsammans utveckla nya arbetssätt, inte minst med lärdomar från Coronapandemin, som möter varje enskilds behov och som är hållbart för samhället i stort. Vi är som exempel en av de första kommunerna i landet som avsatt medel för att anställa en medicinsk strateg med läkarkompetens till äldreomsorgen.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har styrt tillsammans i 10 år och är trygga med sina gemensamma ställningstaganden. Vi ser Örebro kommun som den största aktören i utbyggnaden av välfärden, samtidigt ska andra aktörer också ges utrymme att bidra med verksamheter i takt med de ökade behoven. Vi vill med självklarhet säga att alla vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och övriga verksamheter ska vara kvalitativa oavsett vem som driver dem. Det ska vara en god uppföljning och hög kontroll av alla verksamheter där välfärdsinsatser bedrivs.

Den bild Vänsterpartiet försöker sätta av majoritetens politik stämmer inte.

Befolkningen i Örebro ökar i form av att många föds, äldre lever längre och fler vill bo och leva här. Att fler väljer att bosätta sig i Örebro är bra för kommunen, men det är också utmanande. För oss styrande partier innebär detta, med vetskap om att skatteintäkterna inte är oändliga, att vi måste hushålla med resurserna på ett klokt, hållbart och ett effektivt sätt samtidigt som vi bibehåller ett attraktivt Örebro och en välfärd med god kvalitet.

Den bild Vänsterpartiet försöker sätta av majoritetens politik stämmer inte. Därmed inte sagt att vi inte förstår att det en utmaning och att mer behöver göras framöver. Men för att kunna göra det krävs en långsiktigt hållbar ekonomi i balans, och inte budgetar och politiker som lovar allt till alla.

John Johansson (S)

kommunalråd och ordförande i Programnämnd social välfärd

Anna Andersson (KD)

vice ordförande i Programnämnd social välfärd

Annika Tholster (C)

presidieledamot i Programnämnd social välfärd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel