Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Konstnärernas riksorganisation: Hur tänker Region Örebro läns politiker hantera nya kulturlagen?

I januari 2018 förändrades förutsättningarna för den regionala och kommunala kulturpolitiken. Professionell bild- och formkonst blev, efter riksdagsbeslut, en central del av Kultursamverkansmodellen som ger länet statliga anslag. Det innebär att Region Örebro län nu bör utveckla sin konstverksamhet i samverkan med länets kommuner och konstnärer.

I partienkäten på Kulturvalet.se svarar dessutom alla rikspartier Ja på frågan om invånarna, oavsett var i landet man bor, ska kunna ta del av ett mångfasetterat utbud av bild- och formkonst. Så en högaktuell fråga som de nyvalda region- och kommunpolitikerna i Örebro län borde besvara är: vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ert parti göra?

Genom att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra livsmiljöer berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter.

Vi bidrar gärna med fyra uppslag.

Det mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra vardagsmiljöer är den offentliga konsten. Genom att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra livsmiljöer berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter. Skrivs enprocentsregeln in i markanvisningar och exploateringsavtal delas ansvaret för den offentliga konsten mellan privata och offentliga aktörer.

Oavsett i vilken kommun man bor, bör det finnas en levande konstscen. För det behövs ett par utställningsplatser för samtida konst i kommunen. En förutsättning för kvalitet är att bild- och formkonstnärerna får skäliga villkor och betalt för sin arbetstid (MU-avtalet). Det behövs för konstnärers medianinkomst i Örebro län är 11627 kr före skatt (2014), vilket kan jämföras med 23556 kr som är genomsnittet för alla yrkesverksamma i länet.

Tar kommunerna ett helhetsgrepp om de här fyra områdena kan invånarna i Örebro län få ett likvärdigt utbud av samtida konst och kultur.

Två andra utmaningar är att säkerställa dels att kommunen har en strategi för att konsten och kulturen finns med i samhällsplaneringen, dels att det finns adekvata ateljéer och verkstäder för konstnärer till överkomliga hyror.

Tar kommunerna ett helhetsgrepp om de här fyra områdena kan invånarna i Örebro län få ett likvärdigt utbud av samtida konst och kultur. Här kan och bör Region Örebro län samverka och stödja de kommuner som utarbetar planer för bild- och formkonsten. I exempelvis Västra Götaland går regionen in med delfinansiering för att konstnärerna ska få skäliga utställningsersättningar. I Skåne stödjer regionen ett kartläggnings- och utvecklingsarbete om enprocentsregeln.

Genom att ta stöd i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” blir det lättare för kommunerna och regionen att leva upp till grundlagens skrivning om att den ”enskildes kulturella välfärd” ska vara ett av tre ”grundläggande mål för den offentliga verksamheten” och det nationella kulturpolitiska målet som slår fast att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Vi hoppas att regionens och kommunernas politiker vill svara på frågan: Vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ni göra under mandatperioden 2018-2022?

Kristina Lindberg

konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Örebro län

Katarina Jönsson Norling

konstnär, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Linda Marie Karlsson

konsthantverkare, tf. vice ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel