Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krav: Örebro län behöver öka den ekologiska omställningen

Annons

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökar i Örebro län. Omställning till än mer ekologisk produktion skulle ge ökad tillväxt och konkurrenskraft för Örebro läns lantbrukare, och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald, skriver Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på KRAV.

De senaste åren har konsumenternas intresse för livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan och utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel ökat. Det är glädjande men intresset behöver också omsättas i en tydligare konsumentefterfrågan på ekologiska produkter i butiken.

...omställning till ekologiskt jordbruk behövs inte bara för att möta efterfrågan på hållbara produkter – utan också för att stärka tillväxten i svenskt lantbruk.

När försäljningen av ekologiskt ökar gynnas den biologiska mångfalden och djurens välfärd. Om de KRAV-märkta produkterna ökar så bidrar det även med minskad klimatpåverkan och färre tillsatser. Men en omställning till ekologiskt jordbruk behövs inte bara för att möta efterfrågan på hållbara produkter – utan också för att stärka tillväxten i svenskt lantbruk.

Andra länder positionerar sig nu starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion, bland annat Frankrike och Danmark. Det är dags för Sveriges beslutsfattare, konsumenter och lantbrukare att ta vara på möjligheterna och konkurrenskraften i ekologisk odling.

Siffror från Jordbruksverket visar att 24 549 hektar odlades ekologiskt i Örebro län under förra året. Det motsvarar 21,9 procent av jordbruksmarken. År 2009 var siffran 13 518 hektar, vilket innebär en ökning med 81,6 procent under de senaste tio åren. Det är en mycket positiv utveckling.

Politisk vilja och tydliga målsättningar är viktigt, men omställningen kräver mer än så.

I ekologiskt jordbruk tillåts inte användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, vilket i sin tur bidrar till ökad biologisk mångfald. Nya siffror från Jordbruksverket visar också att ekologiska odlingar klarade förra årets torka bättre jämfört med konventionella odlingar. KRAV-certifierade lantbruk utgör 70 procent av den totala ekologiska odlingen i Sverige. Dessa lantbruk måste dessutom uppfylla 37 regler som minskar klimatpåverkan, som exempelvis användningen av förnybar el.

I Sverige som helhet har den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökat med 58,2 procent under den senaste tioårsperioden. Förra året brukades totalt 609 104 hektar av den svenska jordbruksmarken ekologiskt, vilket motsvarar drygt en femtedel.

Örebro län har tagit steg i rätt riktning, men det finns mycket mer att hämta i en snabbare ekologisk omställning.

Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk och att 60 procent av de offentliga inköpen av livsmedel ska komma från ekologisk produktion år 2030. Politisk vilja och tydliga målsättningar är viktigt, men omställningen kräver mer än så. Genom att kommuner och myndigheter i Örebro län ställer krav på ekologiska livsmedel vid offentlig upphandling kan omställningen påskyndas. Samtidigt är det avgörande att konsumenter fortsätter att vara tydliga i sin efterfrågan och i större utsträckning väljer ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

Ekologiskt jordbruk främjar den biologiska mångfalden, skapar tillväxt och ökar lantbrukets lönsamhet. Örebro län har tagit steg i rätt riktning, men det finns mycket mer att hämta i en snabbare ekologisk omställning.

Jonas Carlberg

affärsområdeschef lantbruk på KRAV

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons