Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kritik mot skolnedläggningen i Ramsberg - fullmäktige har tagit beslutet på fel grunder

Annons

I Ramsberg motsätter vi oss absolut inte att en skola läggs ned på grund av ett lågt elevantal. Vi motsätter oss däremot kraftigt att beslutet i kommunfullmäktige är taget på fel grunder. Lika illa oavsett om felaktigheterna i beredningen är medvetna eller omedvetna.

Frågor till ytterst ansvariga kommunalrådet i Lindesberg:

1. Varför behöver inte kommunstyrelsen efterleva ett beslut taget i fullmäktige? Överklagat till Förvaltningsrätten.

2. Får kommunstyrelsen presentera en tjänstemannaberedning som bygger på felaktiga siffror och som saknar både miljökostnadsberäkningar såväl som beräkningar på den totala besparingen? Anmält till Justitieombudsmannen.

3 Får tjänstemän och kommunledning tiga som muren när kommunmedlemmar (som i sin fulla rätt vill veta var skattepengar tar vägen) efterfrågar besparingsberäkningar? Anmält enligt serviceskyldigheten.

4. Får kommunalråd, i efterhand, när materialet granskats av föräldrar, justera siffrorna så att elevkostnaden/år mellan Ramsberg och övriga skolor i kommunen minskar betydligt? Anmält till Justitieombudsmannen.

Även då vi överklagar alla överträdelser så är det ändå på sin plats med svar från förtroendevalda kommunpolitiker som förhoppningsvis leder en kompetent tjänstemannastab.

”Eva m flera mycket förargade, skattebetalande landsbygdsbor”

Ramsberg

Svar direkt

Kommunens tjänstepersoner har tagit fram underlag som kommunstyrelsens ledamöter har fått presenterat, möjlighet att ställa frågor om och möjlighet att begära kompletteringar. Samtliga partier i kommunfullmäktige var inbjudna och hade möjlighet att ställa frågor, även de som inte är representerade i kommunstyrelsen. Efter denna genomgång var det inget parti som efterfrågade mer information, varken skriftligen eller muntligen. Därmed bedömde kommunstyrelsens ledamöter att underlaget var tillräckligt. Däremot efterfrågar några medborgare annan information än den ledamöterna bedömt vara tillräcklig. Allt underlag i ärendet har lämnats ut när medborgare har frågat efter det.

Svar på fråga 1.

Både barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen har presenterat olika alternativa besparingar, vilket var vad uppdraget från kommunfullmäktige handlade om. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare visat på flera olika alternativ till att lägga ner verksamheten i Ramsberg om finansieringen av dessa skolor ska göras inom barn- och utbildningsnämndens rambudget. Detta har presenterats vid mer än ett tillfälle i kommunstyrelsen, bland annat i en tjänsteskrivelse som finns med i underlaget för beslutet.

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort det tydligt i en tjänsteskrivelse att det inte är möjligt att flytta pengar från varken socialnämndens eller kommunstyrelsens verksamheter för att finansiera kommunens småskolor utan att skära hårt i andra verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledning samt kommunstyrelseförvaltningen var på kommunstyrelsen i mars för att presentera information och svara på frågor innan ärendet om nedläggning av småskolorna lämnades vidare till kommunfullmäktige. Vid detta tillfälle var samtliga partier i kommunfullmäktige inbjudna, även de som inte är representerade i kommunstyrelsen. Efter denna genomgång var det inget parti som efterfrågade mer information, varken skriftligen eller muntligen. Därmed bedömde kommunstyrelsens ledamöter att underlaget var tillräckligt.

Svar på fråga 2 och 4.

Siffrorna som presenterades för kommunstyrelsen i november 2018 gällde 2018 och är kommunens egna siffror på de faktiska kostnaderna för driften av Ramshyttans skola. De senaste siffrorna gällde 2017 och kommer från Skolverket och i dessa ingår även vissa övergripande kostnader som gör att de talen blir annorlunda än de interna siffrorna. Officiell statistik för 2018 kommer från Skolverket under hösten.

Alla jämförelsetal i det som förvaltningen redovisade bygger på samma beräkningsgrunder, och förvaltningen har endast presenterat jämförbara nyckeltal. Det är på detta underlag beslutet i kommunfullmäktige är fattat.

Är någon ur allmänheten intresserad så finns Skolverkets statistik att hitta på deras hemsida.

Svar på fråga 3.

Både förvaltningen och politikerna har presenterat de beräkningar som finns, även sådant som har varit arbetsmaterial har lämnats ut när kommuninvånare har frågat efter det.

Irja Gustavsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Linda Svahn (S)

Barn- och utbildningsnämndens

ordförande

Lindesberg kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel