Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kritiserad skola – en aktuell fråga

 
Val 2014
Visa alla artiklar

Askersunds kommun har tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med missförhållandena på Sjöängsskolan. I planen behandlas bland annat lektionernas struktur, pedagogisk planering och värden för trygghet och studiero. Handlingsplanen ska gälla för hela kommunen.

 I våras kritiserades Sjöängsskolan av den statliga myndigheten Skolinspektionen, som ålade kommunen att betala 700 000 kronor i vite om inte åtgärder vidtas.

Sjöängsskolan har cirka 440 elever mellan årskurs 6 till 9. Förra året gick en tredjedel av eleverna inte ut skolan med godkänt betyg i alla ämnen, vilket var en av grunderna till kritiken. Men i huvudsak byggde skolinspektionens beslut på intervjuer med personal, elever och rektor vid tillsynen.

Som en följd har nu förvaltnings- och skolledningen upprättat första delen av en handlingsplan för att komma ill rätta med problemen. Den kommer inte bara att omfatta Sjöängsskolan, utan hela kommunens grundskola.

– Vi har presenterat den för all personal och den ska också presenteras för föräldrarna, säger Mikael Falk som är förvaltningschef.

Den första delen av planen fokuserar på skolinspektionens första nio (av 21) punkterna i Skolinspektionens föreläggande.

Den tar upp grundläggande värden och inflytande för undervisning och lärande, och för trygghet och studiero.

Handlingsplanen går ner på detaljnivå, allt ifrån hur lektionerna ska läggas upp till vilka värden som är gemensamma på skolan. Målet är att klargöra utbildningens mål och ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar.

Skolan har kritiserats för att inte följa upp och utreda elevers ogiltiga frånvaro. Tydlig ledning, elevers delaktighet och social interaktion beskrivs som mål, samt att signalera till eleverna att man har höga förväntningar på dem. Lärarna uppmanas också utveckla en diskussion kring kursplaner och läroplaner.

Den fysiska miljön på Sjöängsskolan bedömdes av Skolinspektionen som eftersatt, och för att komma till rätta med det rapporterar arbetsgruppen Sjöängsgruppen kontinuerligt efter sina sammanträden till skolans förvaltning. En gemensam syn på ordning och förankrade ordningsregler ska tas fram.

– Sjöängsgruppen är ett samverkansforum mellan skolan och andra funktioner med betydelse för skolan, till exempel städ- och fas-tighetsförvaltning. Gruppen har funnits tidigare men har fått vidgad betydelse i och med handlingsplanen. Alla ingående parter är överens om gruppens betydelse och träffarna är prioriterade av alla, säger Mikael Falk.

Resultatet av handlingsplanen ska redovisas till Skolinspektionen ska redovisas i november, och tills dess håller kommunen och skolan kontinuerlig kontakt med Skolinspektionen. Ett första sammanträde har hållits och handlingsplanen har presenterats.

– Det är inte vår uppgift att gå in i detalj i förändringsarbetet, men vi ger allmänna råd och vägledning. Vårt intryck hittills är att kommunen verkar vara på rätt väg. Man är medveten om problemen och vår uppfattning så här långt är att kommunen och skolan arbetar målmedvetet med att åtgärda bristerna, säger Hans-Göran Arvidsson, utredare på Skolinspektionen.