Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Wendla Thorstensson (C): Falsk motsättning mellan stad och land

I dagens debatter så framstår det oftast som en kamp mellan stad och land. Detta har länge förbryllat mig.

Annons
Staden behöver produkterna från jordbruket. Debatten om kampen mellan stad och land är förbryllande, skriver Wendla Thorstensson (C).

Jag är själv uppvuxen på en gård med djur och växtodling. För mig har det alltid varit naturligt att människor behöver naturen för att överleva. Vi är en del av ett kretslopp.

Därför borde det vara en självklarhet att hela vårt land behövs...

Precis på samma sätt så behöver vi varandra och våra olika livsval och yrkesval är en viktig del för att vårt samhälle ska fungerar. Därför borde det vara en självklarhet att hela vårt land behövs – att det inte går och dela upp i stad och land utan smälter samman. Detta blir extra påtagligt i Lekebergs kommun där ungefär hälften av befolkningen bor på ren landsbygd och andra hälften i någon av kommunens tätorter.

I Lekeberg finns en stor medvetenhet kring att vi behöver bra vägar, fiber, kollektivtrafik med mera för att människor ska kunna bo och driva företag i hela vår kommun. Dessa företag, som ofta bedriver verksamhet inom gröna näringar eller andra verksamhet med närhet till natur och miljö, behövs inte bara för att Lekeberg ska utvecklas utan bidrar med mat, skogsråvara, produkter och tjänster som är viktiga för hela länet, landet och världen.

Att se stad och landsbygd var för sig som två isolerade samhällen är förödande.

Människor som valt att bo i staden eller tätorten behöver kunna transportera sig till arbetet på landsbygden och tvärt om.

Vi måste tydligare se helheten. Sverige har stora tillgångar i vår natur och i vår stora geografiska yta. Arbetskraften finns inte alltid precis där verksamheten bedrivs. Människor som valt att bo i staden eller tätorten behöver kunna transportera sig till arbetet på landsbygden och tvärt om. I arbetet att minska klimatpåverkan kommer gröna omställningar att vara nödvändiga, de gröna näringarna och kunskapen kring naturvård som finns på landsbygden kommer vara viktiga tillgångar i denna omställning.

Då vägar, kollektivtrafik och fiberutbyggnad planeras i länet behöver helheten vara utgångspunkten. Det handlar inte bara om hur många individer som reser på en viss kollektivtrafikstur. Det handlar om att mat ska kunna levereras till staden, att arbetskraft ska kunna ta sig från staden till industrin i det lilla samhället, det handlar om att kunna leverera ekologisk färg till andra delen av landet eller ut i världen, det handlar om att kunna resa till gymnasieskolan, det handlar om att människor ska kunna ta del av kulturutbud och fritidsaktiviteter.

Vi lever alla i Sverige och alla behövs för landets utveckling.

Region Örebro län kan dra lärdom av Lekebergs kommun där vi tillämpar synsättet att människors val av plats att leva och bo på ska vara avgörande för offentliga satsningar. Det är därför som en närodlad politik behövs.

Vi lever i en värld där vi alla tillsammans är en helhet. Vårt land är inte uppdelat i stad och land. Vi lever alla i Sverige och alla behövs för landets utveckling.

Wendla Thorstensson

Ordförande i kommunstyrelsen i Lekebergs kommun (C)

Annons