Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kul för unga att  forska

För eleverna i sjuan har läsårets kemilektioner till stor del handlat om deltagande i forskningsprojektet på Gruvbacken. Nu närmar det sig slutet och därmed är det dags att utvärdera av resultaten.

– Det har varit lite speciellt, men också roligt att få vara med i ett riktigt forskningsprojekt, konstaterar Alina Pöchhacker.

Skolprojektet inleddes med ett besök på Gruvbacken där forskaren Lotta Sartz berättade om sin forskning. Därefter fick eleverna gruppvis blanda ihop gruvavfallet med produkter (se faktaruta) tänkta att höja avfallets PH-värde och därmed också rena det lakvatten som bildas vid exempelvis regn.

Elevgrupperna har ansvarat för varsin experimentdunk som vattnats varje vecka för att simulera nederbörd. Eleverna har sedan mätt PH-värdet på vattnet. Samtidigt har fler provtagning och analyser utförts av forskare från Örebro universitet.

Resultatet visar att alla tänkta reningsprodukter lyckas höja PH-värdet – vissa dock bättre än andra. Bästa resultat efter alla mätningar som genomförts visar filterkalk, mesakalk och grönlut.

– Mesakalk är bäst, så är det, säger Peshro Nuvi-Hassan, en av dem som ansvarat för experimentdunken med just mesakalk.

Sämst har det gått med askan från eon.

Eleverna kommer nu att tävla om vem som kan göra den snyggaste labbrapporten. I rapporten ska även finnas med ett förslag på hur just deras restprodukt kan användas på ett bra sätt. Väntar gör ett fint pris.

Skolprojektet och resultatet från det kommer Lotta Sartz även att redovisa på två stora konferenser i Kanada under hösten.

Än är ingenting klart men både kemilärarna och Lotta Sartz hoppas att samarbetet ska kunna fortsätta under nästa läsår

Fakta: Skolprojektet

Genom att höja PH-värdet i gruvavfall med hjälp av olika basiska material kan man minska utlakningen av tungmetaller som så småningom annars riskerar att förgifta omgivningarna runt framförallt gamla gruvdeponier.

Sju dunkar packade med gruvavfall, alla uppblandade med 10 procent alkaliskt material har använts.

Reningsprodukterna är aska från Frövi, mesakalk, filterkalk, kalkgranulat, LD-sten, grönlut och aska från e.on. Alla material är restprodukter och kommer från olika typer av industrier.

Eleverna har noga blandat ihop materialen med gruvavfallet. Genom att vattna blandningarna simuleras regn som får rinna ner igenom dunkarna.

Provtagningar har skett en gång per vecka.