Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sune Fahlgren (redaktör)

Annons

För bara ett par dagar sedan gick det att i en av våra största dagstidningar läsa om ”den ortodoxa judendomen som är på frammarsch i Israel”, vilket tolkades som ännu ett av många hot mot landets demokrati. Att konflikten mellan israeler och palestinier pågått under flera decennier har bidragit till en syn på området som ytterst konfliktfyllt, en plats som präglas av intolerans och hat. Genom att i boken ”Shalom Inshallah – judar, kristna och muslimer sida vid sida” fokusera på aktörer ur det civila samhället, bidrar det kristna studieförbundet Bilda till en mer nyanserad bild av området i fråga. Fredsaktivisters och kulturarbetares berättelser visar nämligen på att det vid sidan av den officiella politiken också existerar betydelsefulla krafter som verkar för försoning och dialog.

I år är det 20 år sedan Bilda startade ett studiecenter i Jerusalem och reportageboken ”Shalom Inshallah” med författarna Magnus Nordqvist, Daniel Braw och Catrin Ormestad är ett passande sätt att uppmärksamma jubileet. I denna lyfter man fram berättelser om människor som lever i en svår politisk verklighet som göder och uppmanar till stereotypa bilder av ”fienden”. Människor som väljer en annan väg, nämligen att möta, respektera och samarbeta med den andra sidan. Således kan vi här bland annat läsa om den kristna prästen Abusahlia som forskar om den europeiska rädslan för islam, kvinnors dialoggrupper som träffas även när det politiska klimatet hårdnar, litteraturprogram som riktas till palestinska flyktingbarn och som sätter deras läslust i centrum, och den judiske pappan som först efter att ha förlorat sin dotter, för allra första gången, verkligen mötte palestinier och kunde förstå deras situation. I många av berättelserna är det tron, eller/och kärlek mot det egna folket och landet som är drivkraften bakom viljan att arbeta för fred och försoning.

Boken innehåller också ett hundratal bilder tagna av den israeliske journalisten Ziv Koren, starka bilder som både visar vackra helgedomar och en grym verklighet som israeler och palestinier lever i. Även om Bildas roll i Israel förblir oproblematiserad gläds jag innerligen åt bokens budskap om vikten av att både känna sig trygg i sin egen identitet och respektera och vara nyfiken på andras berättelser. Just därför har även vi något att lära av människor som ser på den etniska och religiösa mångfalden som en självklarhet och rikedom.

Mer läsning

Annons