Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kumla får köpa stationen

Regeringen ger Kumla kommun rätt att utnyttja sin förköpsrätt och köpa stationen i Kumla. Att man lämnat motstridiga uppgifter är inget hinder.

Annons

Statliga fastighetsbolaget Jernhusen kom i november 2008 överens med tre privatpersoner i Kumla om ett köp av stationshuset. I det läget vaknade Kumla kommun. Trots att beskedet därifrån tidigare var att stationen inte var intressant att köpa meddelade man nu att man avsåg att utnyttja den kommunala förköpsrätten.

Anledningen till att kommunen först avböjde att köpa stationen var att Banverket och SJ inte ansåg att det var prioriterat att bygga resecentrum i Kumla.

Efter att kommunens beslut överklagats av de tilltänkta köparna hamnade ärendet på regeringens bord i april förra året. Nu har regeringen meddelat att Kumla får rätt att köpa stationen.

Fredrik, Jan och Lotta Nordwall, som var överens med Jernhusen om en affär får visst medhåll från länsstyrelsen i Örebro. Länsstyrelsen konstaterar att de besked som kommunen lämnat i ärendet var ”minst sagt motstridiga”. Bland annat har det framkommit i tidningsartiklar att kommunen inte är intresserad av att köpa stationen.

Regeringen gör dock skillnad på tidningsuttalanden och kommunala beslut och konstaterar att några beslut om att kommun inte hade för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt inte har presenterats i ärendet.

Det faktum att kommunen sedan tidigare köpt in intilliggande mark vägs också in i regeringens bedömning. De planer på ett framtida resecentrum som kommunen anfört som skäl att köpa in stationshuset anses vara relevanta. Det bedöms ligga i linje med lagens krav på att förköp får ske om det behövs för den framtida utvecklingen av tättbebyggt område.

I den nya översiktsplan som nu arbetas fram på kommunen läggs mycket fokus på att skapa förutsättningar för att öka Kumlabornas resande med kollektivtrafik, exempelvis genom ett resecentrum.

Annons