Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bullerutredning klar under oktober

Trafikverket håller på att färdigställa en utredning om bullret från järnvägen genom Kumla. Skulle utredningen visa att bulleråtgärder behövs kan det dröja upp till två år innan Kumlaborna får lägre ljudnivåer vid sina uteplatser.

Annons
NA, 25 september 2010.

Som NA tidigare rapporterat upplever villaägarna i Kumla att ljudet från järnvägen blivit mer störande efter spårbytet i somras. Därför har de startat en namninsamling för att få Trafikverket och Kumla kommun att snabba på ett bygge av bullerplank.

Fredrik Lilliesköld, som är projektledare för etappmål 2 i Mälardalen, säger att Trafikverket just nu håller på att utreda hur pass stora bullernivåerna från järnvägen är i Kumla. Den utredningen hoppas han ska vara klar någon gång under oktober.

Etappmål 1, som innebar fönsterbyten i sovrum som låg mot järnvägen och som i stort sett är genomförd i hela Sverige, är klar för Kumlas del. Etappmål 2-utredningen som snart är klar innebär att bullret från järnvägen ska – i de fall det behövs – sänkas till acceptabel nivå vid uteplatser samt inomhus i lokaler för vård, skola och omsorg.

Beräkningsmodell

Fredrik Lilliesköld säger att utredningen görs med en beräkningsmodell som bland annat bygger på tågens hastighet, längd och tågtyp.

– Det har visat sig mer tillförlitligt då klimatparametrar medför att traditionella bullermätningar inte ger ett rättvisande resultat.

När Trafikverket fått fram en ny bullerkarta för Kumla kommer verket att ta kontakt med kommunen – oavsett om resultatet visar att bulleråtgärder behövs eller ej.

Spårbytet i somras

När det gäller villaägarnas upplevelse av att ljudnivån ökat efter spårbytet i somras har Lilliesköld inget svar ännu.

– Det kan vara så att ljudbilden har förändrats utan att ljudnivån för den sakens skull har blivit högre, säger han.

Det tidigare muntliga löftet till kommunens miljökontor om att få bullret åtgärdat i Kumla när Trafikverket är klart med sina åtgärder i Örebro, kan inte Fredrik Lilliesköld kommentera.

– Jag känner inte till något sådant löfte, säger han.

Men han utesluter inte att Kumla kan komma på tur efter Örebro som ska vara bullersäkrat 2012.

– Det hänger på vad utredningen i Kumla kommer att visa.

I bästa fall kan det innebära att Kumlas villaägare kan ha fått sina uteplatser bullerskyddade 2013.

Läs mer i torsdagens NA

Mer läsning

Annons