Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dubbelt underskott efter flera chefsbyten

Socialnämndens befarade underskott på 13 miljoner förra året blev när alla siffror summerats i själva verket dubbelt så stort.

Annons

I dag sammanträder social-nämnden. Ett av ärendena blir en redovisning av det ekonomiska utfallet för förra året.

När alla siffror summeras för 2009 är underskottet mot budget drygt 26 miljoner kronor. Det är nästan dubbelt så mycket som prognosen visade i början av november.

Gunnel Kask (S), är ordförande i socialnämnden och säger att orsaken till att utfallet hamnar så långt från prognosen har till stor del har att göra med personalbyten på nyckelpositioner. – Vi har haft många chefsbyten och det har gjort det svårare att ha kontroll, säger Gunnel Kask.

Framförallt gäller det bytet på posten som social-chef. Catarina Carlsson, som tidigare var socialförvaltningens ekonom, blev ny socialchef under sommaren. En ersättare på posten som ekonom kom inte förrän under senhösten. Att socialchefen haft dubbla uppdrag har gjort att kontrollen över ekonomin blivit lidande.

Kumla kommun har som princip att såväl underskott som överskott tas med i nästa års budget för respektive nämnd. Men att den principen skulle gälla i det här läget utesluter Gunnel Kask.

– Det vore en omöjlighet för oss att ta hand om hela underskottet, säger hon.

Det är framförallt placeringen på institutioner som har ökat mer än beräknat under förra året. 18 miljoner av socialnämndens totala underskott kommer från olika placeringar på institutioner: exempelvis för missbrukare, ungdomar och familjehemsplaceringar för barn.

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat avsevärt under året, och ligger på sex miljoner kronor. Det är dock i linje med prognosen under hösten. En annan stor post är semesterlöneskulden som uppgår till omkring 2,5 miljoner kronor. På den positiva sidan kan noteras att äldreomsorgen, som har den största delen av socialnämndens budget, i stort sett går ihop. LSS-verksamheten, med personliga assistenter för handikappade, gör ett överskott på närmare en miljon kronor.

Mer läsning

Annons