Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kumlas principer äventyrar äldres omvårdnad

Artikel 13 av 16
Hemtjänsten omorganiseras i Kumla
Visa alla artiklar

Omorganisationen inom hemtjänsten Verksamhetschef Ulrika Winnerfjord Kumla kommun planerar genomföra 27 april mitt under århundradets stora pandemi handlar endast om principer och maktmissbruk. Flera grupper har föreslagit att flytta fram omorganisationen, ledningen hävdar att det alltid är motstånd till förändringar av denna typ så det kan man inte ta hänsyn till.

De gamla som är helt beroende av hemtjänstpersonalen och som utsätts för en ökad smittorisk och otrygghet är tydligen inte heller något man vill ta hänsyn till.

När anhöriga rekommenderas att inte besöka sina gamla, är det viktigt att de har kontakt med hemtjänstpersonal de känner igen. Trygghet är att både de gamla och hemtjänstpersonal känner igen varandra och kan se direkt när någon är sjuk, antingen det är fysiskt eller psykiskt, så att det upptäcks i tidigt stadium.

Gör om, gör rätt. Skjut på omorganisationen tills coronapandemin är över.

Låt våra gamla få känna så stor trygghet som möjligt i denna tid då många är ensamma och oroliga att smittas. Se även till att hemtjänstpersonalen får munskydd och handskar så att de inte smittar de gamla vid omvårdnaden.

”Oroliga anhöriga”

Hallsberg

Svar direkt

När det gäller den planerade omorganisationen av Kumla kommuns hemtjänst så är det ett arbete som har pågått under väldigt lång tid och som är väl förberett. Omorganisationen handlar om att dagens sex hemtjänstgrupper ska bli fyra och dessa fyra grupper kommer fortsatt att bestå av våra ordinarie medarbetare inom hemtjänsten.

Omorganisationen sker av flera orsaker:

Ökad personalkontinuitet, det vill säga att våra brukare ska få besök av så få personer som möjligt.

Kumla kommun värnar om miljön och den nya områdesindelningen innebär färre bilar i centrum då dessa kan ersättas med elcyklar.

Jämnare arbetsbelastning då antalet brukare och brukartimmar blir jämt fördelat inom de fyra områdena.

Ett nära ledarskap vilket påverkar arbetsmiljön.

Vi har gjort ett flertal risk-och konsekvensanalyser för att ringa in de orosmoln som finns ...

Vi är väl medvetna om den kritik som framförts och vet att det finns både medarbetare och brukare som är oroliga. Via brev och ett 30-tal personliga samtal har vi nu informerat samtliga brukare om vår omorganisation. Vi har gjort ett flertal risk-och konsekvensanalyser för att ringa in de orosmoln som finns, varannan vecka har vi träffar där vi säkerställer att vi följer vår plan utifrån patientsäkerhet och vi för hela tiden en dialog med våra medarbetare, skyddsombud samt fackförbund.

När det gäller covid -19 har vi under mars månad utbildat samtliga medarbetare i basala hygienrutiner. Vi har i denna månad gått igenom hur och när skyddsutrustningen ska användas och vi har ett rum där man kan träna på att ta av och på sig utrustningen. Hygiensköterskan har varit hos oss och informerat och vi har kunnat ställa frågor. Vår medicinskt ansvarig sjuksköterska är uppe hos oss på hemtjänstens hus nästan varje vardag. Allt detta för att vi ska kunna vara rustade för att själva bli trygga men även göra våra brukare trygga med att vi utför en trygg och säker vård och omsorg.

Jag kan också garantera att det hela tiden har funnits skyddsutrustning på hemtjänstens hus, förutom munskydd som kom i slutet av förra veckan, och vi inventerar vårt lager tre gånger i veckan.

Vi genomför omorganisationen med start den 27 april och jag litar helt och fullt på att våra medarbetare kommer att arbeta för att ge en god, trygg och säker vård till dem vi utför insatser hos även fortsättningsvis.

Ulrika Winnerfjord

verksamhetschef Hemtjänsten, Kumla kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel