Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkan måste sparainför sämre tider

Linde bergslags församling måste revidera årets budget och minska på utgifterna med 10 procent. Orsaken är de ekonomiskt sämre år som väntar.

Annons

I dag, tisdag, sätter sig kyrkorådet och de anställda ned för en första genomgång av var utgifter kan trimmas. Det kommer inte att handla om att skära i personalstyrkan, utan endast i de verksamheter som församlingen har.

– Vi måste snabbt hitta möjligheter att minska kostnaderna. Ju längre vi dröjer desto hårdare blir det, eftersom det är i innevarande års budget som det ska sparas, säger kyrkorådets ordförande Carl-Eric Persson (C).

Komma igång med översyn

Han väntar sig inga omedelbara resultat. Personalen i de olika verksamheterna måste ges tid att se över vad som kan tas bort eller trimmas.

– Det handlar om att vi ska komma igång med en översyn. Det är en lång process innan de kan lägga förslag och kyrkorådet ta ställning.

Målet är att genom budgetrevideringen kunna behålla och även utveckla de verksamheter som finns, men från en snävare ekonomisk ram.

Det var vid kyrkofullmäktiges marssammanträde som kyrkorådet fick i uppdrag att minska de olika verksamheternas kostnader. Frågan har dock varit aktuell redan före årsskiftet och togs upp igen vid arbetsutskottets möte i januari.

Inkomsterna sjunker

Orsaken till detta är att församlingens inkomster sjunker och kostnaderna ökar under kommande år. Budgeten för 2010 omfattar cirka 30 miljoner kronor och pekar på ett överskott på 1,2 miljoner. För 2011 förväntas ett lika stort underskott om inget görs. Även 2012 blir magert.

Bidragande till problemen är att församlingarnas inkomster från kyrkoavgifterna släpar efter två år. Det innebär att det ekonomiskt instabila 2009 slår igenom i församlingens budget under 2011.

Annons