Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landsbygden behöver fler turister

Annons

Med ett nytt år kommer nya utmaningar och möjligheter. En av årets utmaningar består av upphandling av turistbyråverksamhet då kommunen sen många år har den utlagd på entreprenad. Utmaningen består i framtagandet av underlaget.

Förutom branschfolk så har många själva turistat och har synpunkter på hur det ska fungera. Politiskt brukar vi diskutera vad som är rimligt att kommunen ska göra för branschen och sen brukar den borgerliga oppositionen vilja att kommunen inte upphandlar tjänsten. I vissa större kommuner drivs turistbyråverksamhet av näringen själva men det anser jag inte är aktuellt i vår kommun.

Turismen har utpekats som den nya basnäringen i Sverige och år 2013 omsatte den 284 miljarder kronor och sysselsatte 170 000 personer. I Örebroregionen har cirka 2 100 personer sin huvudsakliga sysselsättning i besöksnäringen. Besöksnäringen är viktig också för landsbygdens utveckling och kan skapa möjligheter för människor att bo kvar och hitta sysselsättning och inkomster.

FN:s turistorganisation UNWTO definierar turismen som ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”.

En positiv näringslivsutveckling skapar attraktionskraft för bygden och ett gott bemötande kan också göra fler intresserade av att bo, arbeta och etablera sig här. Av företagen inom besöksnäringen är nio av tio små och medelstora och branschen präglas av olika typer av aktörer. Allt från den ideella föreningen som sköter ett lokalt museum, familjeföretaget som ordnar älgsafari och kanotpaddling till större upplevelseföretag.

Aktörerna är många men själva produkten är också miljön där gästen vistas, övrig service, infrastruktur och alla kontakter med andra, inte minst ortsbor som besökare möter. Turisternas krav på kvalitet, service och tillgänglighet ökar och konkurrensen om besökarna är hård. Samtidigt finns en stor möjlighet att ytterligare utveckla besöksnäringen och stärka dess roll och betydelse.

Kommunens roll som offentlig aktör är att stötta utvecklingen av besöksnäringen och ha en samordnande funktion i turismfrågorna. Att utveckla nätverk och stärka banden mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet. Samverkan sker på det lokala planet men kommunen ska också upprätthålla goda relationer med regionala och nationella och aktörer. Kommunen samarbetar med andra aktörer vid framtagande av marknadsföringsmaterial, faktaunderlag, undersökningar och rapporter om turismen.

Kommunen ska ta ansvar för omvärldsbevakning inom besöksnäringen och förmedla kunskaper om detta till berörda parter. En besökare som möts med gott ett värdskap och spännande upplevelser blir mer intresserad av återvända till platsen.

Kommunens invånare som möter besökare är viktiga ambassadörer. Det är hela samhället som står för värdskapet när vi får besökare. Är DU en god ambassadör?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons