Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsborna kommer i första hand för regionens vård

Annons

Svar: ”Är vårdgaranti inget för länsbor?” är en fråga som Lars-Gösta Westerberg ställer i en insändare i NA den 23 mars.

Jo, verkligen, det är i första hand er länsbor vi är till för och ska säkra såväl rätt vård, som vård i rätt tid för. På regionens och klinikens vägnar ber jag Lars-Gösta Westerberg, och eventuellt andra patienter som inte har beretts vård inom vårdgarantitiden, om ursäkt. Vi är besvärande medvetna om att vi de senaste 9-10 månaderna inte har klarat att leva upp till vårdgarantin för en del patienter inom ortopedin.

Det är inte lämpligt att jag här kommenterar enskilda patienter i media, därför har jag kontaktat Lars-Gösta Westerberg för att ta reda på vad som inträffat, för att försöka lära av detta och minimera dessa fördröjningar i framtiden.

Det är framförallt tillfällig personalbrist inom olika områden som är orsaken till att vi periodvis inte klarat av att hålla vårdgarantin för alla.

Fram till våren förra året klarade vi vårdgarantierna med god marginal. Av olika skäl har planeringstiderna tidvis förlängts efter förra sommaren. Ändå bör man komma ihåg att 79 procent av operationerna, och 85 procent av nybesöken till läkare under 2018, utfördes inom tre månader. Det är framförallt tillfällig personalbrist inom olika områden som är orsaken till att vi periodvis inte klarat av att hålla vårdgarantin för alla. Ibland har narkossköterskor saknats, ibland operationssköterskor och ibland har det varit för få medarbetare på vårdavdelningarna. Vi försöker råda bot på detta med utbildningssatsningar, traineeprogram, kombinationstjänster och så vidare. Men vi får tyvärr nog vänja oss vid att nuvarande behov av medarbetare i vården kommer att vara svårt att täcka i alla lägen. Det kommer inte att finnas så många människor att tillgå i Sverige som behövs, samtidigt som vi kan göra allt mer i vården. Ibland kan fördröjningen också bero på att patientens åkomma är av den arten att det krävs en speciell operatör.

Det finns höga ambitioner i vårt län – inte minst av tillväxtskäl.

Frågan om utomlänspatienter är alltid aktuell. Men som jag beskrev inledningsvis är våra länsbor de som vi är till för i första hand. När en utomlänspatient söker sig utanför sitt eget landsting har de ofta väntat långt över vårdgarantin hemmavid. Och när de kommer till oss har vi samma skyldigheter mot dessa som mot länets egna invånare.

Vad har Region Örebro län då för incitament att ta emot dem? Vi ska inte glömma att för bara ett par år sedan var många patienter från vårt län som sökte och fick vård för knä- och höftledsoperationer utanför vårt län. Det finns höga ambitioner i vårt län – inte minst av tillväxtskäl. Vi har ett universitet, vi bedriver högspecialiserad vård och läkarutbildning, vilket bland annat är positivt av rekryteringsskäl. Mot den bakgrunden finns en inriktning att vi ska vara öppna för att välkomna så många utomlänspatienter som möjligt. Det har också positiv effekt på vår ekonomi, och det minskar också risken för att vi ska behöva minska vår personal som man har tvingats till i flera andra regioner.

Sammantaget vill jag avsluta med att trots att många medarbetare kämpar med lite för mycket att göra så är det väldigt glädjande att så många patienter uttrycker sin stora nöjdhet med sin vård både i media som i patientenkäter.

Jennie Liling Ståhl

områdeschef, område opererande och onkologi, Region Örebro län

Ewald Ornstein

verksamhetschef, ortopediska kliniken, Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons