Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länstrafiken svarar: Därför får linje 6 en ny linjedragning

Svar  till flera insändare om linje 6 i Nerikes Allehanda

Från Länstrafikens sida har vi förstås följt den diskussion kring linje 6, som förts i Nerikes Allehanda och i andra medier. Så, varför har vi då valt att etablera en ny linjedragning genom Södra Ladugårdsängen och samtidigt begränsa utbudet i Sörby? Med den bebyggelse som är framväxande vid Södra Ladugårdsängen så ser vi det som nödvändigt att etablera busstrafik i detta område. I Södra Ladugårdsängen är en tätbebyggd stadsdel under framväxande, vilket gör att många människor kommer ha nära till kollektivtrafiken. Det är också ett stort tryck på kollektivtrafiken förbi Tullängsskolan med fullsatta bussar som följd. Här finns därför behov av att fylla på med mer busstrafik för att lösa dagens kapacitetsproblem.

Linje 6 är i dag en av de stadsbusslinjer som har minst resande.

Om vi då ser till hur resandet ser ut i dag, så kan vi notera att bussens marknadsandel i Sörby endast är 1-2 procent. De allra flesta här väljer idag att gå, cykla eller ta bilen. I de mer tätbebyggda områdena i staden är bussens marknadsandel ofta över 10 procent. Linje 6 är i dag en av de stadsbusslinjer som har minst resande. Den stora merparten av resenärerna kliver i dag på vid Mejramvägen och Sörbyängens centrum. Avståndet från dessa hållplatser till den nya hållplatsen vid Karlsdalsallén är drygt 300 respektive drygt 500 meter, vilket får ses som ett acceptabelt avstånd.

För att klargöra ansvarsförhållandena gällande kollektivtrafiken: Det är Region Örebro län som ansvarar för all kollektivtrafik i länet. Region Örebro läns varumärke för busstrafiken är Länstrafiken. Örebro kommun ansvarar för merparten av de vägar och gator där stadsbussarna kör. Region Örebro län stämmer i god dialog av med Örebro kommun hur olika delar av staden ska trafikförsörjas.

Det finns också en inriktning att till år 2025 ska alla i länet ha tillgång till kollektivtrafik.

Hur ser då ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner ut i Region Örebro län? Överlag så är det politikerna som bestämmer målen för trafiken samt beslutar om de ekonomiska ramarna. Det är sedan normalt tjänstepersonerna som planerar hur bussarna ska gå i detalj. När vi tjänstepersoner planerar trafiken utgår vi således från mål om att ha fler resenärer, nöjda resenärer, öka marknadsandelen gentemot bilen, öka fyllnadsgraden samt att bussar och hållplatser ska bli anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Det finns också en inriktning att till år 2025 ska alla i länet ha tillgång till kollektivtrafik. Det mått som har antagits där är att alla som har längre än 1,5 km till närmsta hållplats ska erbjudas beställningsbar trafik. Det finns i dag flera områden i Örebro stad som har längre än 500 meter till närmsta busshållplats. Sörby är långt ifrån ensam om denna situation.

Efter de synpunkter som inkommit har vi nu som förslag att köra den nuvarande linjesträckningen i lågtrafik (ca kl 9-15).

Den planerade förändringen av linje 6 kommer att träda i kraft december. Vi valde därför att gå ut med information om detta redan i juni, för att boende längs den nuvarande linjen skulle ha möjlighet att anpassa sin vardag efter detta.

Vi har fått in många värdefulla synpunkter, men vi har dessvärre inte möjlighet att ta hänsyn till alla. Det finns inte resurser att köra både nuvarande och ny linjesträckning fullt ut. Det skulle kräva att vi skulle behöva köpa in fler bussar, vilket inte ryms inom budget. Efter de synpunkter som inkommit har vi nu som förslag att köra den nuvarande linjesträckningen i lågtrafik (ca kl 9-15). Detta för att pensionärer och andra åtminstone under dagtid ska kunna ta sig med kollektivtrafiken till affären, vårdcentralen eller andra platser.

Fredrik Eliasson

kollektivtrafikchef Länstrafiken

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel