Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lärares och vägledares arbetsmiljö måste värnas

Artikel 15 av 15
Corona: Skolan
Visa alla artiklar

Under den senaste tiden har lärares oro inför skolstarten speglats i olika media och varit uppmärksammad av såväl utbildningsministern som Skolverkets generaldirektör. Lärarnas Riksförbund vill uppmärksamma och lyfta fram situationen i skolan och lärares och studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö.

Många medlemmar har hört av sig till Lärarnas Riksförbund i Örebro om sin oro för sin arbetsmiljö, arbetsbelastning och ökad risk för smittspridning. Vi menar att skolans huvudmän och skolledningar måste vidta olika åtgärder för att skapa en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medlemmar samt minimera risker för smittspridning. Vi menar att under den pågående coronapandemin är det särskilt viktigt att de lärare och studie- och yrkesvägledares (syvare) som tillhör riskgrupper ska tillåtas att jobba hemifrån.

Lärarna tvingas dock ofta, förutom att vikariera för varandra och upprätthålla vanlig undervisning i skolan, också ägna betydande kraft åt en stor och varierande grupp av elever som förblir i hemmet.

För att främja säkert, hälsosamt och anständigt arbete under den fortsatta coronakrisen är lärarna och syvare några av de samhällsbärare som kämpar för att upprätthålla samhällets grundläggande strukturer. Lärarna tar ansvar för att hålla utbildningen igång för landets elever. På gymnasiet och vuxenutbildningen under vårterminen ställde man med stor kraftansträngning om till distansundervisning. Detta är något som förväntas delvis fortsätta även under höstterminen. I grundskolor förutsätts undervisningen och verksamheten att fortgå som vanligt. Lärarna tvingas dock ofta, förutom att vikariera för varandra och upprätthålla vanlig undervisning i skolan, också ägna betydande kraft åt en stor och varierande grupp av elever som förblir i hemmet. Huvudmän och skolledningar för skolan kommer också att erbjuda distansutbildning ifall de har elever med symptom eller i riskgrupp. Sammantaget innebär det för lärare en tuff och orimlig arbetsbörda! Lärare kommer att få undervisa både i klassrummet och på distans. Dels är det helt olika sätt att bedriva undervisning på distans och i klassrummet. Dels innebär det att lärarna måste ha parallella planeringar och uppföljningar. Vi menar därför att risken är stor för ett dubbelarbete för lärare som leder till merarbete och en påfrestande arbetsbelastning.

Vilka konkreta planer finns det för att undvika trängsel och skydda lärare och syvare som befinner sig i riskgrupp?

Skolans huvudmän och skolledningar har ett ansvar att se till att det finns förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, men också i att se till lärare och syvare har en rimlig arbetsbelastning. Hur har man tänkt att minska trängseln i skolans olika lokaler (exv. klassrum, korridorer, arbetsrum, matsal, personalrum)? Hur ska dubbelarbete undvikas? Hur ska arbetsgivaren leda och organisera lärare och syvare för att skapa en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö samt minimera risker för smittspridning? Vilka konkreta planer finns det för att undvika trängsel och skydda lärare och syvare som befinner sig i riskgrupp?

För många lärare och syvare som tillhör en riskgrupp är det i nuläget förenat med allvarlig ängslan att gå till jobbet. Så kan vi inte ha det. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till sitt arbete. För lärare och syvare handlar det inte bara om smittrisker gentemot kollegor och om att belasta kollektivtrafiken, utan dessutom möter man ofta hundratals elever.

I de fall detta är omöjligt måste lärarna och studie- och yrkesvägledares omfattas av en smittskyddspeng.

Alla lärare och syvare i riskgrupperna i skolan måste tillåtas att arbeta från hemmet, i linje med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån där det är möjligt. Detta måste arbetsgivarna organisera, ett arbete som måste ske lokalt, oavsett om det gäller fristående eller kommunal skola.

I Örebro kommun, oavsett huvudman, måste det vara en möjlighet för lärare och syvare, framför allt de lärare och syvare som tillhör en riskgrupp, att kunna arbeta hemifrån.

I de fall detta är omöjligt måste lärarna och studie- och yrkesvägledares omfattas av en smittskyddspeng. Denna bör motsvara smittbärarpenningen och det är en kostnad som staten måste stå för. Inkomsttaket för denna förmån måste dock höjas, förslagsvis till den nivå som gäller för föräldrapenningen för att kompensationen ska bli skälig. Regeringen måste agera och se till att även lärare och syvare omfattas av riskgrupperna.

Pär Boström

ordförande, Lärarnas Riksförbund Örebro kommunförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel