Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lärarnas riksförbund: Satsa på skolan för framtidens skull

Annons

Alla lokalpolitiker har ett stort ansvar för skolan och för att den ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det gäller även i Örebro kommun.

Att prioritera skola i allmänhet och undervisning i synnerhet, kan innebära att något annat måste stå tillbaka. Vi i Lärarnas Riksförbund (LR) uppmanar er som lokala politiker i Örebro kommun att våga göra just den prioriteringen.

Ni måste visa i handling att ni förstår att skolans viktigaste resurs är lärarna. I tider av lärarbrist är det viktigt att ni har en plan för hur alla elever ska kunna undervisas av behöriga och legitimerade lärare. Det finns inga genvägar utan det krävs satsningar på konkurrenskraftiga lärarlöner och attraktiv arbetsmiljö så att fokus kan ligga på undervisningen och uppgifter som är direkt relaterade till denna.

För att kunna locka tillbaka de som lämnat yrket, behålla de yrkesverksamma och få fler att vilja bli lärare måste samtliga kommuner ta sitt ansvar.

Staten bidrar årligen till höjda lärarlöner, men det innebär på intet sätt att den lönemässiga uppvärderingen av läraryrket är färdig för det. För att kunna locka tillbaka de som lämnat yrket, behålla de yrkesverksamma och få fler att vilja bli lärare måste samtliga kommuner ta sitt ansvar. Ska lärare återigen få en livslön som gör lärarutbildningen till en investering som gör det mödan värt att utbilda sig så måste uppvärderingen av lärarlönerna fortsätta.

I Örebro kommun blev snittutfallet för våra medlemmar 2,98 procent i löneöversynen 2018. Det är exempelvis långt sämre än i Gnosjö där LR:s medlemmar fått en löneökning på 5,1 procent i snitt. Det är sådana siffror som LR skulle behöva se i Örebro för att öka attraktiviteten i läraryrket. LR konstaterar också att det inte skett någon större löneuppvärdering för lärarna i Örebro kommun, trots att det var ett uppdrag arbetsgivaren åtagit sig enligt kollektivavtalet HÖK 12. Under avtalsperioden 2012-2018 har Örebro kommun inte nämnvärt höjt lärarlönerna i förhållande till andra jämförbara yrkesgrupper.

Studie- och yrkesvägledningen är helt enkelt inte tillräckligt högt prioriterad av arbetsgivaren Örebro kommun.

En annan viktig yrkesgrupp inom skolan är studie- och yrkesvägledarna (SYV) som vi anser behöver uppvärderas lönemässigt och stärkas. Skolverkets statistik visar att det finns 7,6 SYV-heltidstjänster i kommunens grundskolor (åk 7-9) vilket innebär att det går drygt 470 elever per SYV i kommunens egna grundskolor (åk 7-9). Dagens elever ställs inför många val, både när de går i skolan och senare. Detta ställer höga krav på studie- och yrkesvägledningen. Studie- och yrkesvägledningen är helt enkelt inte tillräckligt högt prioriterad av arbetsgivaren Örebro kommun.

Arbetsbelastningsfrågan är minst lika viktig för att skapa ett attraktivt läraryrke eller studie- och yrkesvägledaryrke. Lärare är oftare än många andra yrkesgrupper sjukskrivna på grund av stress. Det är därför avgörande att kommunen ser till att lärarna får avlastning så att de kan fokusera på sitt huvuduppdrag. Det kan innebära att man behöver anställa andra yrkeskategorier som kan avlasta och komplettera lärarna utan att detta dränerar resurserna för undervisningen.

Tillsammans kan vi åstadkomma den bästa skolan

För att stötta skolorna med arbetet att öka likvärdigheten är det viktigt att pengarna till skolan fördelas så att skolorna med de största behoven får mer resurser. När kommunen fördelar resurserna efter socioekonomiska behov till de egna skolorna ska detta som regel också ske med skolpengen till de fristående skolorna.

Tillsammans kan vi åstadkomma den bästa skolan och Lärarnas Riksförbund har flera förslag hur skolan i Örebro kommun skulle kunna förbättras. Vi ser därmed fram emot ett partsarbete om skolan under mandatperioden som nu inletts.

Pär Boström

ordförande, LR Örebro kommunförening

Svante Tideman

kommunombud, LR Örebro kommunförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel