Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lärarnas Riksförbund: Skolan i Örebro måste bli bättre!

I dag firar Lärarnas Riksförbund (LR) Skolans dag, instiftat 2008 av LR, för att sätta fokus på skolan och lärarna, och i år är det alltså tioårsjubileum.

Sverige har 290 olika kommunala huvudmän som alla har olika ambitioner, förutsättningar och kompetens att lyckas med skolan. I vilken kommun en elev är folkbokförd och vilken skola den går i har fått allt större betydelse för elevens resultat. I den senaste sammanvägda rankingen av grundskolan i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser ligger Örebro kommun på 154:e plats av 290 kommuner, samtidigt har Örebro som mål att ligga bland Topp 25 2025.

Ett statligt huvudmannaskap av skolan för att stärka lärarprofessionen och skapa en likvärdig utbildning för eleverna som skolan är till för.

Inför valet levererar flera partier olika lösningar på den allvarliga skolkrisen. En viktig åtgärd saknas i politikernas lösning på skolkrisen: Ett statligt huvudmannaskap av skolan för att stärka lärarprofessionen och skapa en likvärdig utbildning för eleverna som skolan är till för. Sen kommunerna tog över ansvaret för skolan har lönerna relativt sett sjunkit, arbetsmiljön har kraftigt försämrats, skolresultaten har sjunkit nästan oavbrutet och ökad olikvärdighet för eleverna.

Utifrån offentlig skol- och lönestatistik som finns tillgängligt kan LR i Örebro konstatera att det är svårt för lärarna i kommunen att göra lönekarriär. Medellönen och löneutvecklingen är relativt låg i Örebro, samtidigt som är det en stor andel lärare som inte är behöriga att bedriva den undervisning de utför i dag. LR anser att Örebro kommun måste satsa mer resurser på skolan och inte fortsätta med besparingskrav. Allt som allt får detta konsekvenser för elevernas resultat. Endast 65,6 procent av eleverna i årskurs nio har godkända betyg i alla ämnen, och bara 74,8 procent är behöriga för ett nationellt program på gymnasiet, vilket är en försämring jämfört med 2017. Om man enbart ser till den kommunala grundskolan i Örebro är var fjärde elev obehörig till ett nationellt gymnasieprogram. Utslagningen är förödande!

I dag hinner lärarna inte med alla arbetsuppgifter, något som självklart går ut över undervisningskvaliteten

Här kommer några förslag på hur skolan i Örebro kan förbättras.

1. Lärarlönerna för kommunens hårt arbetande lärare måste höjas. Erfarna lärares kompetens måste betalas mycket bättre än vad som sker idag. En höjning av lärarlönerna leder till mer nöjda lärare, bättre undervisning och en mer attraktiv arbetsplats.

2. Kommunen måste avsätta mer resurser för att komma till rätta med lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning. I dag hinner lärarna inte med alla arbetsuppgifter, något som självklart går ut över undervisningskvaliteten. Tidskrävande uppgifter som andra kan utföra måste tas bort från lärarna. Lärarna måste få mer tid till varje elev, det är endast så vi kan höja kunskapsresultaten.

3. Kommunen måste öka andelen anställda behöriga lärare. Skickliga, välutbildade lärare är skolans viktigaste resurs, och en högre andel legitimerade lärare höjer självklart verksamhetens kvalitet. För att klara det måste Örebro kommun satsa större resurser på skolan. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Här är lärarens behörighet och legitimation i ämnet en viktig kvalitetsfaktor!

4. För att skolan ska lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag måste lärartätheten ökas. Dessutom ska alla elever ges god tillgång till studie- och yrkesvägledning. Detta för att höja likvärdigheten och att minska risken för att eleverna gör felval som både kostar mycket och ger eleverna mindre chans att lyckas i sina studier.

Vi ser heller inga tecken på att man kommer att ändra sin skolpolitik.

Lärarnas villkor och tillräckliga resurser för skolan är helt avgörande för elevernas resultat. Örebro kommun har inte klarat av att ställa dessa resurser till förfogande. Vi ser heller inga tecken på att man kommer att ändra sin skolpolitik. Därför ser vi ingen annan utväg än att staten måste ta ansvar för finansiering och reglering av skolan och för att skapa attraktionskraft för läraryrket.

Det är vårt budskap till de styrande i Örebro på Skolans dag.

Nu är det upp till bevis för politikerna i Örebro om målet att bli Topp 25 i SKL:s sammanvägda rankning år 2025 skall bli verklighet och stoppa utslagningen i grundskolan.

Pär Boström

ordförande Lärarnas Riksförbund i Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel