Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lars Ferbe, Vätternvatten AB: Vätterns vattenkvalitét är mycket god

Artikel 7 av 10
Vätternvatten
Visa alla artiklar

Svar

Rolf Larsson skrev den 26 december i NA under rubriken ”Flera farhågor med Vättern vattenprojektet” en lista över de saker han anser att Vätternvatten AB bör förändra.

Att skapa en långsiktigt hållbar försörjning av vårt viktigaste livsmedel är en samhällstjänst av största vikt. Dricksvattenförsörjningen är utpekat som landets i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem i det slutbetänkande som dricksvattenutredningen lämnade på regeringsuppdraget SOU 2016:32.

Vätternvatten AB ägs av Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun med målet att bygga en 36 km lång bergtunnel från Vättern i Askersunds kommun till Hallsbergs kommun där ett vattenverk planeras byggas. Därifrån läggs ledningar mot respektive delägarkommun för att försörja dessa med dricksvatten från Vättern.

Det finns inga naturliga förekomster av grundvatten som räcker till det planerade uttaget.

Rolf undrar bland annat varför Närkeslätten som kostnadseffektivt vattenförsörjningsalternativ inte tagits upp i vår samrådsredogörelse.

Det alternativet som avses finns med i förstudien från 2011 och är ett underlag i utredningen. Det finns inga naturliga förekomster av grundvatten som räcker till det planerade uttaget.

En annan alternativ lösning som föreslås är en sjövattenledning genom skärgården via Hammar, Åmmeberg och genom Åmmelången sedan fram till Östersjön via Kårbergs vattensystem vidare till Tisaren med vattenverk vid Tisarens norra strand och med självtryck till Närkeslätten. Två tuber med 0,5 meters diameter skulle enligt skribenten försörja vattenverket med två till fyra sekundkubikmeter vatten.

Ett alternativ med ledningssystem finns med i förstudien från 2011 och är ett underlag i utredningen. Två 0,5 m diameters ledningar är långt ifrån tillräckliga för det flöde som skribenten skriver. Det är mycket större diameter på ledningarna som erfordras för ett sådant ledningssystem.

Skribenten tar upp att det är svårt att i förväg bedöma omfattning av den grundvattensänkningen som sker tillfälligt under tunnelbygget.

Att förutse grundvattenströmning är komplext, av den anledningen genomför Vätternvatten AB omfattande undersökningar och kontroller för att försäkra att vi är så förberedda som möjligt. Vi har bland annat borrat i berggrunden och kontrollerat, vid förkastningszonerna där det är sämre bergkvalitét, kommer vi att vidta åtgärder för att begränsa grundvattenpåverkan.

Detta innebär att vi redan från början projekterar för mer tätningsåtgärder än normalt förekommande.

Larsson uttrycker även en oro inför att denna typ av projekt har en tendens att spåra ur på grund av optimistiska tekniska och ekonomiska beräkningar.

Vi är medvetna om de bekymmer som uppstått vid olika bergprojekt. Vätternvatten AB utreder grundligt de olika förutsättningarna som råder innan vi startar projektet fysiskt. En skillnad till de refererade projekten är att vår målsättning är att få så lite påverkan på grundvattnet på vattnet från Vättern som möjligt. Detta innebär att vi redan från början projekterar för mer tätningsåtgärder än normalt förekommande.

Vi kommer fortlöpande att ha ett omfattande kontrollprogram för grundvattenbevakning. Vi håller på och inventerar brunnar i påverkansområdet vilka vi kommer att följa ur både kvalitativ och kvantitativ aspekt.

Gällande kontrollprogram för grundvatten samt masshantering, buller och rening av processvatten så är det några exempel på delar av tillståndsprocessen och dessa kommer Mark- och Miljödomstolen att pröva för att avgöra att anläggningsprojektet utförs på ett bra sätt. Vi planerar bland annat för erforderliga reningsanläggningar gällande processvattnet. Vi kommer även att utreda omfattning gällande risken för massor som har höga metallhalter och vi kommer att planera för ett sådant omhändertagande.

Det finns ingen jämförbar råvattenkälla med lika god kvalité i vårt område.

Skribenten hävdar även att Vätternvatten AB har en överdrivet optimistisk tro på att vattnet från Vättern är fritt från föroreningar. Som exempel tas badvattnet upp i Hargeviken och att det ibland är missfärgat av humus. Han nämner även andra föroreningar som är svårrenade såsom mikroplaster och industriutsläpp.

Vattenkvalitén i Vättern är mycket god. Det finns ingen jämförbar råvattenkälla med lika god kvalité i vårt område. De planerade intagen ligger inte i Hargeviken. Vi gör en separat riskanalys över påverkansrisker på Vättern vid våra intag för att visa på säkerheten i systemet. I de provtagningar som vi utfört varje år sedan 2012 ser vi ingen påverkan vid våra intagspunkter av det som skribenten hänvisar till.

För mer information: www.vatternvatten.net

Lars Ferbe

Projektchef Vätternvatten AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel