Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Låt 51:an bli klimatvänlig och trafiksäker utan mitträcke

Skrota den omfattande ombyggnaden av riksväg 51 mellan Kvarntorp och Almbro och bygg en klimat vänligare och trafik säkrare väg i stället till en mindre kostnad och till nytta för alla medborgare.

Tankarna att bygga om riksväg 51 mellan Kvarntorp och Almbro har funnits läge bland politiker och transportnäringen. Detta för att snabba transporthastigheten mellan Norrköpings hamn och Örebro. Pengar har anslagits på riksdagsnivå och nu på senare år på regionnivå för att Regionen ska kunna styra över sin egen infrastruktur och utvecklingen.

Våra transporter står för en stor del av den negativa klimatpåverkan på vår planet då måste det vara helt fel att höja hastigeten och därmed öka utsläppen.

I ljuset av klimatpåverkan på vår jord samt Regionens ansträngda ekonomi känns det inte speciellt klokt att lägga ner drygt 130 miljoner på en 7.6 km lång väg som framförallt gynnar de som finns på vägen och kortar restiden med drygt 1 min. Våra transporter står för en stor del av den negativa klimatpåverkan på vår planet då måste det vara helt fel att höja hastigeten och därmed öka utsläppen.

Undertecknad förslår följande:

Behåll hastigheten 80 km/h och 60 vid Ekeby och Almbro. Detta minskar både klimatpåverkan, trafiksäkerheten och ljudmiljön för de boende efter vägen. De omfattande bulleråtgärderna behöver då inte genomföras.

Låta den aktuella körsträckan bli en omkörningsfria sträcka. Omkörning kan ske både före Kvarntorp och efter Almbro Körtiden på sträckan är cirka 5 min.

Bygg förenklade nya gång- och cykeltunnlar vid Björka, Nävestagatan och Frommesta och bygg om befintliga i Gällersta och Almbro.

Bygg så kallade vändöglor i Björka, Nävestagatan, Frommesta och vid Gällersta Kyrka.

Behåll befintlig trafiklösning vid Ekebymacken.

Behåll hastighetskamerorna.

Behåll befintlig vägbredd.

Bygg trafiksäkra busshållplatser på pendlarvänliga platser efter den ombyggda vägen samt bygg nya inne i Ekeby tätort. Detta ska ingå i vägplanen.

Bygg en ny bro i Almbro.

Bygg en ny trafik säker korsning i Almbro samt en rondell mot Hidingsta /Norra bro.

Försvåra inte för näringarna som verkar efter vägen som också skall passera densamma. Låt befintliga tillträden till åkrar/skogar vara kvar.

Bygg viltstängsel där det behövs.

Man ger sken av att medborgarna kan påverka processen men så är inte alls fallet.

Trafikverket startade processen med att ta fram en vägplan med ett så kalla samråd i Ekeby 2015 för att sedan redovisa samrådshandlingarna i Gällersta hösten 2016. Trafikverket kallar detta för en samrådsprocess men enligt min mening är det mera att likna vid en delgivningsprocess. Man ger sken av att medborgarna kan påverka processen men så är inte alls fallet. Trafikverket identifierar själv samrådskretsen som de som direkt berörs det vill säga fastighetsägare där mark tas i anspråk samt de som indirekt berörs av buller, ändrade anslutningar och verksamheter i vägens närområde.

Även kommuner, Regionen, Räddningstjänsten och Länstrafiken ingår i samrådskretsen. Undertecknad anser att det är otillständigt att inte berätta detta vid de samrådsmöten som genomförts. Ska alla vi andra inte få framföra våra synpunkter på ett relevant sätt och beaktas? Allt känns som redan förutbestämt av Trafikverket samt Regionens och Kommunernas tjänstepersoner och i viss mån av styrande politiker i både Regionen och Kommunerna.

Underhållskostnaden för räckesvägar är också förhållandevis stora ...

Den nya räckesväg som planeras ökar förvisso trafiksäkerheten men när hastigheten ökar så försvinner nästa denna effekt.

Det måste vara helt fel att lägga ner drygt 130 miljoner när det till en så liten del gynnar befolkningen efter vägen och dessutom ökar klimatbelastningen på vår jord och trafiksäkerheten minskar marginellt med en räckesväg. Underhållskostnaden för räckesvägar är också förhållandevis stora på grund av alla inkörningar i wireräcken med mera.

Trafikverkets uppdrag måste vara att bygga en väg för alla inte bara för de som kommit in på vägen samt en klimat vänlig väg. Detta uppdrag måste förtydligas från Riksdagen. Hastigheten på svenska vägar skall i framtiden kanske vara 80 km/h på de flesta vägarna och bara 100 km/h på motorvägar för klimatets skull.

Jan Engman

Centerpolitiker i Kumla

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel