Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt EU ena människor i Europa

Annons

Runtom i Europa ser vi hur högernationalistiska krafter är på frammarsch. Kvinnors rättigheter, människors lika värde och den grundläggande demokratin ifrågasätts. Dessa högernationalistiska rörelser tar avstamp i rasism, sexism och homofobi – uttryck som inte hör hemma i vare sig Europa eller ett civiliserat samhälle 2019. Jämlikheten ifrågasätts, sätts på prov och nedprioriteras av politiska krafter som sätter marknadsintressen först.

Vi anser att EU:s handelspolitik skapar klyftor och ökar orättvisor, vi vill därför att en större del av EU:s budget ska gå till en biståndspolitik som bygger på solidaritet och jämlikhet. Ur den ökande ojämlikheten växer ytterligare rasism och nationalism, det är där de har sin grogrund. Grupper ställs emot varandra och polariseringen ökar.

Jämlikheten i Örebro, Sverige och Europa är någonting som Vänsterpartiet alltid har värnat om ...

Vänsterpartiet vill se ett EU som samverkar för att försvara och förstärka jämlikheten. Vi vill se ett EU som verkar för att ena människor från olika bakgrund och med olika förutsättningar, inte ställa dem emot varandra.

Vi vill att det ska märkas på ett lokalt och ett internationellt plan, från Örebro till Strasbourg. Jämlikheten i Örebro, Sverige och Europa är någonting som Vänsterpartiet alltid har värnat om, vi tror att ett jämlikt Europa är bättre rustat för att lösa vår tids utmaningar med klimatförändringar, rasism och en otillräcklig välfärd. Jämlika samhällen ger större frihet och mer möjligheter till alla människor.

Aborträtten är en av grunderna i kvinnors fri- och rättigheter, vi vill att EU ska ta krafttag mot de länder som motsätter sig denna grundläggande rättighet.

Vi har sett hur länder inom EU vill försvaga aborträtten. Irland och Polen är två länder med redan mycket restriktiva abortlagar, något som får katastrofala följder. Vi har gång på gång sett bevis på hur antalet oönskade graviditeter inte alls minskar vid inskränkningar eller förbud mot abort. Istället är det kvinnorna som får betala ett högt pris genom riskfyllda aborter där både dödsfall och bestående men förekommer. Aborträtten är en av grunderna i kvinnors fri- och rättigheter, vi vill att EU ska ta krafttag mot de länder som motsätter sig denna grundläggande rättighet.

Vi vill även att EU ska kompensera för Trumps så kallade Gag rule, som har stoppat amerikanska biståndspengar till organisationer som stödjer aborträtten. Vi vill att EU ska täcka upp för bortfallet av USA:s bistånd.

De tio sämst betalda yrkena i Örebro är fortfarande kvinnodominerade yrken.

Vänsterpartiet är feministerna som står upp för aborträtten och mot sexuella trakasserier och övergrepp. Nästan hälften av alla europeiska kvinnor har någon gång utsatts för mäns våld och var tionde kvinna har utsatts för sexuellt våld. Vänsterpartiet vill se ett Europa där kvinnors rätt till sin egen kropp är en självklarhet.

På samma sätt som rätten till sin egen kropp är en självklarhet anser vi att de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män måste brytas. De tio sämst betalda yrkena i Örebro är fortfarande kvinnodominerade yrken. Deltidsarbete är vanligare bland kvinnor än män vilket också är en bidragande faktor till att kvinnor har en lägre pension än män.

Vi ser inte rimligheten i att en kvinna ska behöva välja mellan att ha råd att äta eller att fly en våldsam relation. Ekonomisk självständighet kan vara en avgörande faktor i det fallet. Vi kommer att kämpa för att öka kvinnors ekonomiska rättigheter, det är ett arbete som behöver göras i Örebro men även inom hela EU.

Vi vill att kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter ska stärkas inom hela EU.

Med ekonomisk trygghet så minskar även utnyttjandet av kvinnor som befinner sig i ekonomiskt underläge. Vi ser idag ett Europa där kvinnor i länder som exempelvis Rumänien eller Bulgarien tvingas eller luras in i tiggeri, människohandel eller prostitution i hopp om ett bättre liv och en dräglig ekonomisk tillvaro. Ett jämställt Europa måste aktivt motverka detta. Vi kräver ekonomisk rättvisa för kvinnor. Vi vill att kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter ska stärkas inom hela EU.

Vare sig det rör handelspolitiken, aborträtten, det sexuella våldet eller de ekonomiska orättvisorna så är vi fast beslutna om att inte låta högerkonservativa krafter förminska våra liv eller skapa motsättningar grupper emellan. EU-parlamentet behöver fler feminister.

Martha Wicklund

Vänsterpartiet, kommunalråd Örebro

Murad Artin

Vänsterpartiet, ordförande Örebro kommuns Jämställdhetsdelegation

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons