Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Låt inte debattklimatet hota det vetenskapliga samtalet

Vi har de senaste dagarna fått ta del av professorn och barnläkaren Jonas Ludvigssons berättelse om vad som hänt honom efter att han publicerat en artikel om covid-19 infektion hos barn. Innehållet i artikeln har provocerat och lett till en ström av hat och hot riktat mot Jonas Ludvigsson som person, vilket lett till att han nu valt att inte vidare engagera sig i forskning inom detta område, då priset blivit för högt.

Vi som företräder den medicinska och hälsovetenskapliga forskningen vid Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro vill först och främst uttrycka vårt stöd för Jonas Ludvigsson som forskare och debattör, men också uttrycka vår bestörtning och djupa oro för ett debattklimat som tvingar forskare och andra till tystnad.

Att en forskare som presenterar ett rön som uppfattas som kontroversiellt sedan attackeras som person, med hot och hatmail, är fullständigt oacceptabelt.

Forskning kan och ska granskas, ifrågasättas och debatteras. Det är så kunskap utvecklas och fördjupas. Det är av största vikt att detta sker på ett transparent sätt. Det ska vara möjligt att få ta del av data som ligger till grund för en forskningsrapport så att slutsatser kan kritiseras utifrån vetenskapliga principer. Detta är grundläggande för hur forskningen förs framåt, att olika perspektiv kan brytas mot, och berika varandra. Detta är en hörnsten i den vetenskapliga processen som vi i högsta grad vill värna om.

Däremot ser vi med förfäran på det debattklimat som nu förefaller sprida sig över samhället i stort, också kommer till uttryck i förhållande till den akademiska forskningen. Vi vet att det hänt förr, men det klimat vi ser idag ger detta nya proportioner. Att en forskare som presenterar ett rön som uppfattas som kontroversiellt sedan attackeras som person, med hot och hatmail, är fullständigt oacceptabelt. Förutom det obehag som den enskilda personen utsätts för, så får det konsekvenser för oss alla om forskare tystas. Det är en hot mot demokratin och mot ett kunskapsbaserat samhälle.

Som forskare har vi också ett ansvar att föra en saklig och respektfull debatt, även om vi kan ha olika åsikter i sakfrågan.

Att delta i debatten, och att kunna göra det utan att personligen bli hotad, är något som forskare likväl som andra yrkesgrupper måste kunna göra i ett demokratiskt samhälle. För forskarsamhället är det också en del av uppgiften, att tillgängliggöra de fynd som kommer fram i god forskning. De forskare som deltar i samhällsdebatten tar ett ansvar för att den kunskap som genereras, når ut också utanför akademin, och är viktiga för att forskarvärlden inte ska isoleras från samhället i övrigt. Som forskare har vi också ett ansvar att föra en saklig och respektfull debatt, även om vi kan ha olika åsikter i sakfrågan.

Vi vill därför understryka vikten av det öppna och framåtsyftande vetenskapliga samtalet som vi nu ser hotat. Att detta inte är förenligt med att sprida missnöje eller hota en forskare som presenterar resultat som strider mot den egna uppfattningen är för oss fullständigt självklart. Vi vill med kraft uppmana alla som har möjlighet att avvisa alla försök att kväva det öppna vetenskapliga tankeutbytet. Vi önskar att alla försöker bidra till att främja en öppen, respektfull diskussion där sakfrågor kan debatteras och belysas från olika vinklar för att föra kunskap framåt, till gagn för oss alla.

Mia von Euler

professor/överläkare i neurologi, dekanus för Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet

Karin Blomberg

leg. sjuksköterska, professor i omvårdnadsvetenskap, prodekan för Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet

Kerstin Nilsson

seniorprofessor i obstetrik och gynekologi, tidigare dekanus för Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet

Elisabeth Ericsson

docent/leg. sjuksköterska, prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Malin Prenkert

leg. biomedicinsk analytiker, medicine doktor, proprefekt för Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Martin Gunnarsson

docent/överläkare i neurologi, prefekt för Institutionen för medicinska

vetenskaper, Örebro universitet

Magnus Johansson

professor i biomedicin, proprefekt för Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Anna Olivecrona

överläkare/verksamhetschef, barn-och ungdomskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Mats G Karlsson

överläkare/adjungerad professor, forsknings- och utbildningschef, Region Örebro län/Universitetssjukhuset Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel