Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Låt SV Kulturcollege finnas kvar och spridas

Projekt är en lysande lösning när man vill testa något nytt. Om det faller väl ut bör försöket utvecklas, annars avvecklas.

Ett lyckat projekt i vårt eget län är SV Kulturcollege som erbjuder personer med intellektuell funktionsnedsättning en möjlighet att närma sig arbete eller vidareutbildning. Nu i maj avslutas det eftersom det inte finns någon finansiering för en fortsättning. Vi liberaler i riksdagen har protesterat. Vi vill ha en fortsättning och att modellen sprids, något vi också satsar på i vår budgetmotion.

2009 skrev Sverige under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där står bland annat att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till allmän högre utbildning och ett livslångt lärande utan diskriminering och på lika villkor som andra.

Tyvärr finns i dag få möjligheter för den med intellektuell funktionsnedsättning att läsa vidare efter gymnasiet. Inte heller leder något av programmen i gymnasiesärskolan till grundläggande högskolebehörighet i dag.

För några veckor sedan ställde jag en fråga till regeringen om vad som görs för att unga med intellektuell funktionsnedsättning ska få ökad möjlighet till eftergymnasial utbildning. Svaret gick mer eller mindre ut på att man tycker det är ett viktigt område, att det finns folkhögskolor och att studieförbunden kan söka pengar.

Det är bra att regeringen tycker att det är viktiga frågor men det räcker inte. Det är för lite pengar möjliga att söka som dessutom ska gå till samordning, inte verksamhet. Det är med andra ord ingenting som fungerar för exempelvis SV Kulturcollege.

Liberalerna och Alliansregeringen genomförde flera viktiga reformer. Vi satte bland annat upp tydligare mål så att skolan nu ska förbereda för vidare studier och inte bara som tidigare för fortsatt lärande.

Vi uppdrog också till Myndigheten för yrkeshögskolan att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, inklusive intellektuell.

Där har man inte nått fram. Tillgängligheten i stort har ökat men inte för dem med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi såg till att öppna för en hel del formella möjligheter att söka vidareutbildning.

Nu när de har funnits i några år ser vi att det inte räcker med just formella möjligheter.

Det räcker inte att ge yrkeshögskolan rätt att öppna sina utbildningar, det behövs konkreta beställningar.

En skulle kunna gå till Folkbildningsrådet för att genom olika satsningar stärka civilsamhället ännu mer.

Folkbildningsrådet har pekat på det stora behovet av att utveckla nya pedagogiska metoder inom folkhögskolan, och det kan säkert breddas till andra folkbildare, exempelvis studieförbunden.

Det fiffiga med just SV Kulturcollege är att det är en modell som går att använda för andra, till exempel nyanlända och skoltrötta. Studieförbunden finns dessutom över hela landet.

I mångt och mycket handlar det om fördomar, om förväntningar och om att personer med intellektuella funktionshinder självklart ska ha möjlighet att göra aktiva val och ha makt över sina liv och sin egen vardag.

Det måste finnas alternativa vägar för den som vill närma sig arbete och vill studera, som vill något annat än daglig verksamhet eller ständiga kartläggningar inom kommunens verksamheter.

Projekt är toppen när man vill testa något nytt men projekt på projekt är ingen lösning, allra minst för den här målgruppen.

Ta det som fungerat bra och bygg ut det i stället.

Min direkta uppmaning till regeringen: låt SV Kulturcollege finnas kvar, utveckla i stället för avveckla.

Sprid modellen – och låt fler få möjligheter.

Christina Örnebjär

Riksdagsledamot (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel