Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt utredning om HVB-hem i Hasselfors Wärdshus

Kommunstyrelsen har gett Sydnärkes byggförvaltning i uppdrag att utreda om Hasselfors wärdshus kan användas till HVB-boende. Men något beslut om det blir så har inte fattats.

Annons
Fortsätter utreda. Om Hasselfors wärdshus ska kunna bli HVB-hem för ensamkommande barn måste detaljplanen ändras. För att utreda om detaljplanen kan ändras behöver byggförvaltningen få det som uppdrag. Det har den nu fått av kommunstyrelsen. Arkivfoto: Katarina Hanslep

NA har tidigare berättat att JP Vandrarhem AB, som arrenderar Hasselfors värdshus, har skickat in en ansökan om ändring av detaljplanen. Arrendatorn vill ändra från handelsändamål till boende. Frågan lyftes på senaste sammanträdet i kommunstyrelsen i Laxå.

– Vid förra tillfället vi diskuterade frågan återremitterades ärendet tillbaka till byggförvaltningen. Det har visat sig att de inte kan utreda om detaljplanen kan ändras om vi inte ger dem uppdraget, så det gör vi nu, säger Bo Rudolfsson, (KD) ordförande i kommunstyrelsen.

Därmed har inte kommunstyrelsen tillstyrkt att det kommer att bli ett boende där.

– Nej det här är inget beslut om det blir HVB-hem. Frågan kommer att tas upp minst två gånger till i kommunstyrelsen innan ett boende kan byggas, och det kommer att finnas fler tillfällen för andra att tycka till också, säger Bo Rudolfsson.

Även ett annat område utreds för att ändra detaljplanen i Hasselfors. Det är företaget Setra som vill ändra ett område vid Toftens strand nära bruksmiljön i Hasselfors, till industrimark för att lagra virke. Även ett område bakom sågverket är aktuell för ändring. Även dessa områden har kommunstyrelsen gett byggförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för.

Ansökningarna om detaljplaneändring kom in 2012, men har dragit ut på tiden.

– Vi skulle tycka att det vore bra om det kunde lämnas en sträng med skog mellan bruksmiljön och industrimarken, säger Bo Rudolfsson.

En omständighet som kan hindra en detaljplaneändring är att det i området finns känsliga biotoper.

Annons