Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny inriktning för barnomsorgen

Laxå kommun inför ett nytt förhållningssätt för barngruppernas storlek i förskolan. Riktmärket på 15 barn per barngrupp är borttaget och fokus ska ligga på vad som är bäst för varje enskild barngrupp.

Annons

Beslutet bygger på att Skolverket i december 2013 införde nya råd till kommuners bemanning. Inför förändringen har kommunens förskolechefer Greta Särefors och Peter Malmström Jonsson gjort en konsekvensanalys med utgångspunkt i ett barnperspektiv.

– Utgångspunkten är att all personal ska vara behörig i förskolan, säger Greta Särefors. Vi anställer inte några som inte är utbildade förskollärare, men vi har många timvikarier som har barnskötarutbildning.

Den nya inriktningen innebär att man utgår från hur varje grupp är sammansatt.

– Det tidigare direktivet med 6,5 barn per pedagog är borttaget. Nu kan varje grupp se annorlunda ut, beroende på vilka behov som finns bland barnen i gruppen, liksom vilken kompetens som finns i personalgruppen.

En gruppstorlek eller personaltäthet som är lämplig vid en förskola eller avdelning, behöver inte vara det vid en annan.

Gruppens storlek är också mer avgörande för pedagogisk kvalitet än gruppens storlek, vilket innebär att mindre grupper är att föredra framför större.

– Till exempel behöver ofta grupper med de allra minsta barnen mer personalresurser än de med större barn.

Om gruppen blir för stor kan också de positiva effekterna av att vara i grupp bytas ut mot dess motsats.

Personal med lång erfarenhet är också väldigt viktig för verksamheten, säger Greta Särefors.

– Vi gör allt vi kan för att kunna anställa behörig personal. Men det är också viktigt att erfarna skolar in nyanställda.

En metod kan vara att de äldre ”går bredvid” de yngre när de nyligen har börjat.

Ett annat alternativ är att nyligen pensionerade barnskötare eller förskollärare med lång erfarenhet, fortsätter arbeta deltid som timvikarier och stöttar upp i grupper eller på avdelningar där det behövs.

Många inom personalgruppen har och kommer att gå i pension, och med ett ökat antal barn i förskolan står kommunen inför en utmaning.

– Vi klarar kön inför hösten, men framöver kan det komma att bli kö till barnomsorgen.

När en ny förskoleavdelning på Centralskolan öppnas försvinner också troligen kön, säger Greta Särefors.

Det nya förhållningssättet till förskolegruppernas storlek antogs på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september och ska utvärderas nästa år.

Förskolecheferna poängterar också att det nya arbetssättet bygger på att det finns stabil och kompetent vikariebemanning, samt ekonomiska medel för att skapa fortbildning för personalen.

Mer läsning

Annons