Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Spara 21 miljoner till år 2020

Laxå kommun behöver spara 21 miljoner kronor på sex år för att få en ekonomi i balans. Det visar en utredning som gjorts i det kommunala projektet Laxå 2020.

Annons

Under år 2013 gjorde SKL, Sveriges kommuner och landsting, en analys av Laxå kommuns ekonomi. Rapporten visade att Laxå kommun bör göra hårdare besparingar, ha ett mer politiskt samarbete och ett långsiktigt planeringsarbete för att få en hållbar ekonomi.

I början av 2014 startades det kommunala projektet Laxå 2020 under ledning av kommunledningen och kommunchefen Harry Lundin.

– Projektet är uppdelat i tre steg. Steg ett var att ta fram en nulägesbeskrivning och en prognos till år 2020. Vi har beskrivit och jämfört med jämförbara kommuner. Vi landar i ett sparkrav på 21 miljoner kronor till år 2020, säger Harry Lundin.

Enligt Harry Lundin ska 21 miljoner kronor tas från en budget på cirka 286 miljoner kronor. Det är drygt sju procent.

Steg två i projektet är nu i gång.

– Tjänstemännen tittar förutsättningslöst. Det kan handla om stora förändringar som kan vara av strukturell karaktär. Till exempel sammanslagning av enheter, ta bort verksamhet och höja intäkterna. Det som har hänt för Laxå är att kommunen har sparat med osthyvel. Befolkningen har minskat och verksamheten är i dag ineffektiv och för dyr. Det måste vi förändra. Vi har skrivit ett dokument som kommunstyrelsen ställde sig bakom, säger Harry Lundin.

I dokumentet står det att en stor orsak till Laxå kommuns ansträngda ekonomiska läge beror på befolkningsminskningen som varit sedan 1970-talet, men undantag för förra året då befolkningen ökade med 28 personer till 5580.

Den befolkningsprognos som gjorts i projektet Laxå 2020 visar på att befolkningen kommer att minska med cirka 200 personer från i dag till år 2020. Enligt prognosen beräknas folkmängden i åldern 65 till 79 år öka med cirka 70 personer de närmaste åren. Folkmängden i åldern 80 år och uppåt beräknas också öka.

– Steg tre är att presentera olika förslag för att spara pengar. Förslagen presenteras efter valet, säger Harry Lundin.

Varför presenteras de olika sparförslagen efter valet?– Det får inte gå politik i det här. Vi jobbar fram förslagen utifrån verksamheterna och vill ha ett underifrånperspektiv. Vi har framför oss en resa och vi kommer att klara av att lösa ekonomin, säger Harry Lundin.

Enligt Harry Lundin kommer kommuninvånarna att få vara delaktiga i projektet Laxå 2020. Kommuninvånarna kommer att få lämna förslag på olika sparåtgärder och kommer att bjudas in till olika samrådsmöten.

Mer läsning

Annons