Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Internet och demokratin

Även om det mesta kommer att vara sig likt i framtiden, är det troligen ett helt annat samhälle som vi går mot – ekonomiskt, tekniskt, socialt och demokratiskt.

Annons
Illustration: Tecknar-Olle

Forskare vid Örebro universitet arbetar i ett par projekt med att skaffa sig en bild av vilka förändringar som är på gång. En forskargrupp ska under fem år följa ungdomar för att se om den ständiga uppkopplingen ger stressproblem och hur dygnsrytmen påverkas. En annan forskargrupp undersöker sedan 2010 hur ungdomars intresse för politik och samhällsfrågor skapas och förändras över tid.

Resultaten av undersökningarna blir säkert intressanta. Kanske ger de också en liten fingervisning om vad som kan förväntas i framtiden. Kommer vi att få ett samhälle där medborgarna till stor del består av sönderstressade individer som måste förlita sig på vad vänner och bekanta tycker och tänker i sociala medier?

Den allvarligaste oron inför framtiden kan kopplas till demokratiutvecklingen, vilket i sig hänger samman med att vi förmodligen har en helt ny situation på mediemarknaden om bara fem till tio år. Redan i dag får 17- och 18-åringarna merparten av sina nyheter via mobilen. I USA inhämtar 78 procent av nyhetskonsumenterna sina nyheter på Facebook.

Utvecklingen i Sverige går entydigt åt samma håll som i USA. Den förstärks hos oss av det faktum att medieföretagen har skaffat sig ekonomiska problem, som tvingar fram personalminskningar. Förra året försvann nästan 400 redaktionella tjänster från dagstidningarna, enligt facktidningen Journalisten.

Självklart har detta inneburit en urholkad kvalitet och en mindre ambitiös samhällsbevakning. Forskarna i Örebro som undersöker ungdomarnas samhällsintresse ser inte än så länge något minskat intresse för samhällsfrågor, vilket förstås är glädjande. Men detta tar sig andra uttryck än engagemang i politiska partier och andra organisationer med politiska frågor på sin agenda.

Med en i och för sig lätt tillgänglig information som i ökad omfattning inte baseras på journalistiska principer, ökar risken för desinformation och missförstånd. Slagordspolitik och enkla lösningar, som dessvärre den politiska debatten redan innehåller alltför mycket av, riskerar att tränga ut genomtänkta argument och en saklig diskussion.

Forskarna kan dokumentera nutiden och påvisa skeenden. Men inte tala om hur framtiden blir. Det är upp till var och en av oss. I det perspektivet kan det kanske tjäna som ett memento att teknikens ständigt nya möjligheter och allt på internet inte alltid är av godo.

Mer läsning

Annons