Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jämställt bättre än betyg

Annons
Icke godkänt. Visst går det att hitta ett system som ger elever rätt att överklaga betyg. Men det finns betydligt viktigare saker för skolan att ta itu med. arkivbild: Henrik Montgomery/SCANPIX

Vårterminen har just börjat. Eleverna är tillbaka på den plats som kan vara allt mellan himmel och helvete. I skolan ska alla ha likvärdig rätt att få utbildning. Så står det i lagen. Vårt samhället bygger på skolade medborgare och att varje individ har rätt att få förutsättningar att leva ett gott liv.

Skolan har detta rent övermänskliga uppdrag, att tillfredsställa alla och envar. Det säger sig nästan självt att mycket inte kan fungera enligt modellen den bästa av världar. Terminen har börjat med att två tunga rapporter om skolan släppts. En fick IG av självaste utbildningsministern och den andra går inte att betygssätta.

I går kom utredningen ”Riktiga betyg är bättre än höga betyg” med sitt förslag på hur elevernas rättssäkerhet ska kunna stärkas – betygen ska kunna omprövas om en elev anser sig ha blivit orättvist bedömd.

Det finns en oavvislig princip bakom rätten att överklaga ett betyg. När läraren sätter ett betyg är han eller hon en myndighet. Och myndighetsbeslut ska kunna överklagas. På så sätt skiljer sig inte betygsättning från andra domslut.

Enligt utredarens förslag så ska rektor vara ansvarig för att eleven får en andra chans att bli bedömd efter sina prestationer. Andra lärare på skolan kan stå för omprövningen och det ska enbart vara möjligt att höja ett betyg.

Denna nya ”betygsdomstol” måste ha ett ordentligt underlag för att fatta sina beslut. Det var det kravet som fick utbildningsminister Jan Björklund, som själv beställt utredningen, att säga tvärt nej direkt. Motivet är att konsekvenserna skulle bli en ”omfattande byråkratisering av läraryrket”. Lärarna skulle behöva lägga ner massor av tid på att noggrant dokumentera varje elevs prestationer. Den tiden måste tas någonstans. Och detta ”någonstans” är undervisningen.

Mindre tid till undervisningen i dagens svenska skola är ett absolut no-no. Rättssäkerhet är visserligen grundläggande i ett samhälle och måste få kosta. Men att införa rätten att överklaga betyg skulle inkräkta på det som är skolans främsta uppdrag, att ge alla elever den kunskap de har rätt att kräva. Det är kunskapen som är det viktiga. Betyg är i detta fall en bisak, ett ofullständigt mått på nästan inte mätbara.

I måndags kom Delegationen för jämställdhet i skolan, med sitt slutbetänkande. Den rapporten väger mycket tyngre än betygsförslaget. Jämställdhet är de skarpaste glasögonen vi har för att skärskåda skolans verksamhet och resultat.

Med jämställdheten som utgångspunkt står det klart att villkoren och resultaten för pojkar och flickor i skolan skiljer sig avsevärt. Flickor presterar allt bättre, men mår sämre. Pojkar bråkar och tar allt mer resurser, medan betygen sjunker. Det finns alltså en tydlig skillnad mellan könen och i skolans sätt att agera mot pojkar respektive flickor.

Med den insikten för ögonen har skolan en möjlighet att förändra, något som varje enskild pojke och flicka vinner på. I armkrok med jämställdheten finns en väg framåt.

Och så krävs det mer uthållighet, konstaterar delegationsordförande Anna Ekström. Väck med alla projekt och in med tålamod och långsiktighet, är hennes raka och uppfordrande budskap.

Allt fler flickor väljer traditionellt manliga utbildningar, visar statistiken. Nu gäller det att övertyga pojkar om att också tänka friare. Pojkar är ju inte dummare än flickor.

Mer läsning

Annons