Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att svara ja eller nej

Länsstyrelsen i Örebro län vill veta hur Lekebergs kommun ställer sig till den planerade vindkraftsparken i Kilsbergen. Senast den 30 september ska ett svar lämnas.

Annons

Under onsdagen kom länsstyrelsen in med en begäran till kommunen enligt miljöbalken: ”Tillstånd till en anläggning för vindkraft kan endast ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det”.

Detta innebär att om kommunen säger nej så blir det ingen vindkraftspark. Länsstyrelsen vill ha kommunens beslut i frågan och övriga synpunkter i ärendet.

Kan ta tidMen redan nu flaggar KS-ordförande Henrik Hult (C) för att svaret dröjer.

– Vi kan inte yttra oss förrän vi vet vad vi vill med det tematiska tillägget till översiktsplanen. Det är utställt under juni till och med augusti. Sedan måste vi bereda ärendet i kommunstyrelsen så antingen får vi ha ett extra kommunfullmäktige eller begära förlängd remisstid.

Kompletterad ansökanStena Renewable AB lämnade i mars 2011 in en ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och därefter har bolaget fått komplettera ansökan med ytterligare fotomontage från väg 204 samt från Riseberga kloster.

Bolaget har också sammanställt en lista med vilka rödlistade och fridlysta arter som påträffats inom etableringsområdet. Bolagets bedömning är att etableringen inte påverkar någon av de rödlistade växt-arterna.

En redogörelse för hur Bergs-lagsleden påverkas av av buller och i landskapsbilden redovisas också tillsammans med föreslagna skyddsåtgärder. Kartor för buller och skuggning ingår också i kompletteringen.

Som NA tidigare berättat handlar Kronoberget om att Stena vill bygga 20 vindkraftverk med höjder upp till 185 meter i Kilsbergen.

Byggstart tidigast 2012

Om ansökan beviljas av länsstyrelsen startar bygget tidigast under 2012. Hela ärendet finns tillgängligt för allmänheten hos information Lekeberg i kommunhuset.

Mer läsning

Annons