Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lämpliga områden för vindkraft

”Vindkraft i Lekebergs kommun” är samrådsmaterialet som skall ge de lokala politikerna ett beslutsunderlag för att säga ja eller nej till vindkraft. Det finns ingen enighet bland politikerna i dag.

Annons

I december godkände byggnadsnämnden samrådshandlingen som därefter varit föremål för tre samrådsmöten och är ute på remiss där synpunkter från allmänheten, föreningar och företag vägs in.

”Vindkraft i Lekebergs kommun” är ett tematiskt tillägg i kommunens översiktsplan och pekar bland annat ut områden ”utan uppenbara hinder för vindkraft”.

KronobergetEtt av dessa områden är projekt Kronoberget i Kilsbergen. I stort sett sammanfaller området i samrådshandlingen med det område som Stena Renewable AB vill bygga på. Stena påpekar i sitt remissvar att planen endast borde innehålla områden lämpliga för och olämpliga för vindkraft. Enligt deras egen naturinventering saknar till exempel området vid Abborrtjärnen, med ett mycket litet undantag, helt skyddsvärda naturvärden

Det finns ingen anledning att undanta det från etablering av vindkraft menar Stena.

UndantagenSjälva förkastningsbranten, Kilsbergen är undantagen som lämpligt område.

I övriga delar av kommunen föreslås mark nära sjöar och vattendrag vara undantagna från vindkraftsetablering liksom Lanna och slättlandskapet öster samt sydost om Fjugesta.

Utan uppebara hinder”Mindre än en tredjedel av kommunens totala areal föreslås vara ”utan uppenbara hinder för vindkraft”.

I samrådshandlingen har intressen som höga natur- och kulturvärden, landskapets tålighet samt risk för störningar för närboende vägts samman. Själva samrådshandlingen är inte ett underlag för en tillståndsprövning.

Det tematiska tillägget i översiktsplanen antas troligen av kommunfullmäktige i slutet av 2011. Därefter kan fullmäktige säga ja eller nej till Stenas ansökan om att uppföra ett 20-tal höga vindkraftverk i Kilsbergen.

En byggnation kan komma i gång tidigast nästa år.

Läs mer i torsdagens NA vad de lokala politiska partierna tycker om vindkraft i Kilsbergen.

Mer läsning

Annons